• Revisionen används som ett slagträ

  Förra året bad oppositionen revisionen granska om kommunen har riktlinjer för markanvisningar. Samtidigt har man avsiktligt försenat arbetet med att ta fram riktlinjer för markanvisningar. Det är olyckligt eftersom det riskerar att urholka förtroendet och trovärdigheten för revisionen.

  Att Knivsta kommun saknar en policy för marksanvisningar är kända fakta för alla partier som är representerade i kommunstyrelsen.

  Likaså vet alla partier att arbetet med att ta fram en policy har pågått under året för att uppfylla den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2015, där varje kommun måste ha riktlinjer kring detta.

  Avsiktlig försening

  När oppositionen sedan avsiktligt försenar arbetet genom att återremittera policyn utan att ange några skäl så blir det alltmer tydligt att oppositionen endast söker en politisk konflikt snarare än att arbeta för att utveckla Knivsta.

  Vi anser att revisionens roll är att granska kommunens processer och metoder så att dessa kan utvecklas och förbättras. Istället har revisionen låtit sig utnyttjas av oppositionen som politiskt slagträ. Det är en olycklig utveckling som på sikt riskerar att urholka förtroendet och trovärdigheten för revisionen.

  Stora kvalitetsbrister

  Vid sidan av detta vill vi också påpeka att revisionsrapporten har anmärkningsvärt stora kvalitetsbrister. Stringens, metodmässighet, resonemang och underlag över hur den granskande verksamheten utvecklats saknas. Dessutom saknar vi relevanta underlag och fakta som belägger de iakttagelser som finns i rapporten.

  Björn-Owe Björk (KD), kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen
  Oscar Hahne (KD), ersättare i kommunstyrelsen