• SD – osynliga i debatten

  Publicerad i UNT 22 nov
  SD säger sig vilja bygga landet. Om de även vill bygga Knivsta är i dag högst oklart, då de aldrig lagt en kommunal budget som innehåller siffror, prioriteringar eller ambitioner. För vår kommun skulle dock SD:s riksdagsbudget få långtgående konsekvenser.

  Trots detta fick Sverigedemokraterna 7,7 procent av rösterna under det senaste kommunvalet. Det som har blivit tydligt för övriga partier är att de mycket sällan uttalar sig i politiska frågor överhuvudtaget.

  De är nästintill osynliga i fullmäktigesalen men röstar i enlighet med sin politiske överrock från Uppsala som alltid sitter på läktaren och skickar meddelanden om hur det ska röstas.

  Jag gissar att detta kan var orsaken till att SD sommaren 2015 röstade för en skattehöjning utan att förstå vad man gjorde. På hela taget gör deras politiska frånvaro att det blir svårt att ”ta debatten” med dem, vilket jag beklagar.

  Till skillnad från SD lokalt ger dock partiets riksdagsbudget en tydlig bild. Genom att skära i statens ersättningar till kommunerna riskerar Sverigedemokraterna att urholka välfärden och därmed skapa större skillnader i livsvillkor mellan landets kommuner.

  En av partiets största besparingar i riksdagsbudgeten sker i den anonyma posten ”Allmänna bidrag till kommuner”. Posten utgörs till största del av det kommunala utjämningssystemet, som i korthet går ut på att staten enligt en komplicerad formel ersätter kommuner som av olika skäl saknar resurser. Detta ska ge invånarna de grundläggande välfärdstjänsterna som staten ålägger kommunerna att utföra. Systemet ska fungera som en garant för att du som medborgare ska få samma välfärdsservice oavsett var du bor.

  Detta vill alltså SD skära i, rejält dessutom. Regeringen anslår cirka 93,4 miljarder för nästa år och summor i ungefär samma storlek för resten av mandatperioden. SD vill under de kommande åren nästan halvera denna ersättning.

  För Knivsta kommun skulle SD:s riksdagsbudget få långtgående konsekvenser. Halveras stödet från det kommunala utjämningssystemet så skulle det slå oerhört hårt. Hårdast slår SD:s budget nämligen mot Sveriges landsbygd.

  Följden blir stora regionala skillnader med olika förutsättningar för skola, vård och omsorg.

  Bara i Knivsta skulle SD:s budget innebära neddragningar med cirka 40–50 miljoner kronor. Medel som behövs i välfärd och kärnverksamhet.

  Neddragningen motsvarar en minskning med cirka 70 lärare eller 90 undersköterskor. För kommunens invånare skulle detta få allvarliga konsekvenser. För Sverige som välfärdsland är Sverigedemokraternas politik förödande.

  Björn-Owe Björk, kommunalråd (KD) Knivsta