• Skola och trivsamhet före exploatering

  Mimmi Westerlund

  Att frågor som skola, förskola och äldreomsorg ska prioriteras riktigt högt i en kommun borde vara en självklarhet. Mimmi Westerlund, KD:s toppkandidat lovar att kommer jobba hårt för att Knivstabornas behov och önskemål ska gå före exploateringsiver, även kommande mandatperiod.

  I våras tog Kristdemokraterna i Knivsta som enda parti fram ett eget alternativ till stadsutvecklingsstrategi än den som klubbades av partierna i styret (M, S, C, MP och V).

  I den framgår att målet är sänkt byggtakt, att det som byggs ska vara småskaligt och att grönskan inte byggs bort.

  – Det är en stor besvikelse att de styrande partierna inte lyssnade på oss och tog chansen till att styra över planerna mot trädgårdsstadskoncept med ökad trivsel och plats för både familj och barn plus en bil, säger Mimmi Westerlund.

  Beslutet som togs blev en fortsättning på det avtal som styret slöt med staten före valet 2018, och innebär kraftigt höjd byggtakt, många hyresrätter i flerbostadshus och förtätning.

  Ska vara tryggt och fint

  När KD pratar om att Knivsta ska bli en trivsam småstad så menar man just detta, att det ska vara tryggt och fint att bo här, och barnen ska ha bra uppväxtvillkor, förklarar hon.

  – Det vi vill fortsätta arbeta för nu är att stärka skolan som tappat resurser de senaste åren, med fler vuxna och mindre barngrupper och att se till att våra idéer kring en småskalig stadsutveckling går igenom. Så sent som i juni togs ett beslut som innebar en lägre parkeringsnorm än detaljplanen medgav, så kan vi inte ha det.

  Som mamma till en 5-åring så har hon märkt av det tuffa läget i förskolan.

  – För stora barngrupper och hög personalomsättning är inte bra. Vi måste få till ett nytt styre som inte skär ned i de här verksamheterna.

  Skrytprojekt retar upp

  Något som engagerar Mimmi är när skrytprojekt och exploatering prioriteras före kärnverksamheterna.

  – Det kokar i mig varje gång skattemedel förslösas samtidigt som välfärden brister i kvalitet, exempelvis skola och äldreomsorg.

  Just nu är Mimmi regionråd på deltid och sitter i kommunstyrelsen, men driver också ett företag där hon är digital designer och kommunikatör. Hennes och sambons sommarstuga vid Gävlekusten blir platsen där hon finner sin återhämtning.

  – Jag är också intresserad av släkt- och hembygdsforskning och när tiden finns så sitter jag gärna och grejar med det.

  Varför ska man rösta på dig?

  – Jag är en enkel person och politiker: Det du ser är det du får. Jag ger raka besked och viker mig inte när det blåser. Det har vi fått känna på nu i opposition, men det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.