• Stadsarkitekt viktigt för trivsam småstad

  Knivstas expansion behöver styras upp. Att planlöst upprätta markanvisningsavtal och markförsäljningar håller inte i längden. Vi Kristdemokrater vill nu sätta ned foten och anställa en stadsarkitekt, då vi ser det som en grundläggande förutsättning i bygget av en trivsam småstad.

  Svaret på att utveckla Knivsta och Alsike är inte alltid en vertikal expansion och tävling i antal våningar. Det är viktigt att ta hänsyn till den befintliga befolkningen och även fundera över vad kommande invånare förväntar sig. Just därför är vi starkt emot den mycket snabba expansion som planeras i två avgränsade områden i Alsike och Knivsta på totalt 15 000 bostäder.

  Idag är Knivsta en motpol till städerna Uppsala och Stockholm. Dels utifrån närheten till vatten, skog och natur, men också för att huvudorten fortfarande har präglingen av att vara en småstad. Vår kommun har också en stor strategisk fördel genom närheten till två storstäder och inte minst till Sveriges största flygplats: Arlanda.

  Men vill vi bevara den trivsamma småstaden måste vi också ta ett helhetsgrepp om frågan och enas politiskt om att rekrytera en stadsarkitekt. Vi har idag en ”senior advicer” i kommunen med en viktig funktion att fylla men vi tror att ett ännu mer tydligt arkitektoniskt ansvar behövs.

  Fördjupad översiktsplan räcker inte

  Tittar vi idag på det som hittills byggts i de centrala delarna av orten så kan vi också se att det inte räcker med att utgå från en fördjupad översiktsplan – detta kan aldrig ha en annan funktion än att fungera som ett vägledande dokument. Också andra avvägningar krävs för att hålla ihop helheten arkitektoniskt.

  Framförallt är det viktigt att tänka efter mer än en gång när det kommer till det offentliga rummet och byggnader som ska stå i minst 50-100 år.

  Att gestaltning är en känslig fråga framgår också tydligt av den debatt som ägt rum om Knivstas utformning de senaste åren.

  Visa upp planer i tredimensionellt

  Vi i KD är glada över att så många Knivstabor är intresserade av den framtida stadsutvecklingen och av dess arkitektur. Men vi behöver ta tillvara på detta engagemang och tillgängliggöra utvecklingen för medborgarna. Här har Uppsala kommun kommit långt genom den modell och 3D-film som finns framtagen över kommande stadsbyggnad.

  Vi är inne i en otroligt spännande och dynamisk fas. Knivsta växer snabbt och många vill bo i vår fina kommun. Vi får dock inte glömma bort att vi ska bygga en trivsam småstad. Då behövs utöver bostäder både grönytor, skolor, vägar och äldreboenden. Platser att mötas och vistas på. Och en trivsam arkitektur.

  Detta lovar vi Kristdemokrater att satsa på.

  Pontus Lamberg, KD, kommunalrådskandidat,
  Kristdemokraterna Knivsta