• Tryggheten måste öka i Knivsta

  Flera överfall har ägt rum de senaste åren kring Knivsta centrum. Något som vi ser mycket allvarligt på. Kommunens kärnuppdrag handlar inte enbart om att erbjuda en god skola, vård och omsorg.

  Det handlar även om att tillsammans med polis och räddningstjänst bidra till att upprätthålla säkerhet och trygghet för invånarna.

  I SKLs öppna jämförelser hamnar Knivsta kommun i topp av landets kommuner när det gäller säkerhet och trygghet. Även om statistiken är god och den upplevda tryggheten är hög så har det nu inträffat händelser som visar på att detta arbete aldrig kan nedprioriteras.

  Under vintermånaderna har det blivit tydligt att stadens gator på vissa platser inte är tillräckligt upplysta. Den ensamme kan lätt känna oro och rädsla över att inte kunna urskilja vem det är som går bakom eller framför. Detta berör bland annat barn och ungdomar som många gånger ensamma rör sig mellan hemmet och skolan, tåget eller bussen.

  Helt mörkt vid vissa platser

  Men även vuxna som behövt ta sig hem till fots från stationen eller affären sena kvällar, har upplevt otrygghet. Vid vissa partier, framförallt vid gångvägarna har det varit helt mörkt under kvällstid.

  Kristdemokraterna har därför tillsammans med allianspartierna tagit initiativ till att påbörja ett arbete för att komma tillrätta med otrygga platser. Genom små åtgärder, såsom att belysa ofta använda gångvägar och röja intilliggande buskage, kommer vägarna bli trevligare att använda och upplevas tryggare.

  Vi hoppas att polisen framgent får de resurser de behöver för att fler brott ska kunna lösas och för att fler förövare ska ställas till svars. Det är mycket viktigt för oss att Knivsta är en plats som är trygg att bo och vistas i för alla invånare.

  Björn-Owe Björk, kommunalråd KD
  Knivsta Mimmi Westerlund, ledamot KD Knivstas styrelse