• Varför vill (S) lägga ner S:ta Maria skola?

  ”Svensk skola ska vara fri från religiösa inslag”, sa Knivstabon och ministern Ardalan Shekarabi (S) till Aftonbladet den 7 april. Strax efter detta uttalande beslutade Socialdemokraterna att svensk skola ska vara ”fri från konfessionella inslag”.

  Utöver att ett sådant beslut också definitivt skulle innebära slutet för Luciafirande i skolan och traditionsenliga skolavslutningar i kyrkan så innebär beslutet, om det blir verklighet, att konfessionella skolor i praktiken förbjuds. Detta trots att många av dessa är mycket uppskattade av barn och deras föräldrar.

  Idag finns 66 konfessionella friskolor i Sverige – en judisk, elva muslimska samt 54 kristna. De senaste åren har vi sett några uppmärksammade fall där konfessionella skolor inte lever upp till skollagen. Ofta har det handlat om inslag av islamism i ett fåtal muslimska skolor.

  Men istället för att stänga de skolor som inte lever upp till skollagens krav har nu Socialdemokraterna landat i slutsatsen att man vill förbjuda alla former av konfessionella inslag. Med denna typ av förenklad socialdemokratisk plakatpolitik riskerar många mycket bra skolor med goda resultat att försvinna.

  St:a Maria i Alsike kan tvingas stänga

  För Knivstas del innebär det att Svenska kyrkans skola, St:a Maria i Alsike, kan komma att försvinna. En skola som uppskattas av både elever, föräldrar och personal.

  Vi kristdemokrater anser att det är obegripligt att man istället för att åtgärda verkliga skolproblem, bestämt sig för att försöka stänga ned uppskattade och väl fungerande skolor. Vi anser till skillnad från Socialdemokraterna, att det är kvaliteten i verksamheten och föräldrars och elevers möjlighet att välja skola som är det viktiga.

  Detta oavsett om det handlar om en kommunal, en fristående eller en konfessionell skola. Låt de Knivstaelever som vill det även i framtiden få sommarlov till tonerna av ”Den blomstertid nu kommer.”

  Björn-Owe Björk, kommunalråd (KD)
  Per Lindström, ordförande i KD Knivsta
  Synnöve Adell, (KD) ledamot utbildningsnämnden