Vi är för fyrspår utan MP-politik

Bild på fyrspår

Just nu avslutas en förhandling mellan staten, Region Uppsala samt Knivsta och Uppsala kommuner om infrastrukturinvesteringar kopplat till bostadsbyggande. Problemet är att MP-statsrådet Peter Eriksson använder MP-förhandlaren Johan Edstav för att tillsammans med MP-kommunalrådet Maria Gardfjell få igenom miljöpartiets politik i varje liten detalj.

Troligen beror skyndsamheten på att de alla tre ser ett hotande nederlag och förlust av inflytande i och med valet nästa år.

Johan Edstav (tidigare MP-landstingråd) är utsedd av regeringen att identifiera nya områden för bostadsbyggande och tidigare i höst presenterade han tillsammans med Peter Eriksson att minst 55 000 nya bostäder ska byggas i Uppsala och Knivsta.

Att det behövs ytterligare två spår mellan Arlanda och Uppsala vet alla som försökt tågpendla sträckan. Faktum är att fyrspår enligt Handelskammaren är en av de mest lönsamma infrastrukturinvesteringarna staten kan göra. Ytterligare två spår skapar också förutsättningar för kommunerna att bygga trivsamma nya bostadsområden för människor att bo i.

Risk för miljonprogram

”Bo ska man göra i höga hus i stan” säger Maria Gardfjell. Risken är att i stället för trivsamma områden får vi nya miljonprogram runt knuten på villorna i Alsike och Bergsbrunna samt på fälten vid Ultuna och Danmark.

Staten bör inte ha synpunkter på exakt var bostäder ska byggas, att det ska bo uppåt 500 personer per hektar, vilken teknisk kollektivtrafiklösning som ska väljas, hur breda broar över Fyrisån ska vara, eller att stadsdelar ska byggas bilfria. Det är en olustig situation där staten och MP använder hotet om en utebliven, egentligen nödvändig, investering i fyrspår som utpressning för att få igenom massor av detaljregleringar av bostadsbyggandet och miljardinvesteringar i spårvagn.

Kristdemokraterna välkomnar såväl bostäder, fyrspår som den gröna lungan Årike Fyris. Vi ser nödvändigheten av en bro som länkar samman Gottsunda med en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna, som vi också enligt vårt kommunala program i Uppsala gärna ser försörjd med spårvagnstrafik. Allt för att skapa en rundare och vänligare stad.

Vill ha gigantiskt industriområde

Vi har också gång på gång påtalat vikten av att samverka mellan Uppsala och Knivsta kommuner när det gäller utvecklingen i det viktiga stråket längs, och mellan, järnvägen och E4, så att vi kan få en bättre redundans i vattenförsörjningen, i VA-utbyggnaden och samordna nya påfarter till E4 och stationslägen längs järnvägen. I stället tycks vänstermajoriteten satsa på att bygga ett gigantiskt industriområde med rangerbangård för spårvagn i det värdefulla skogsområdet vid kommungränsen.

Men när nu Miljöpartiets politiker använder förhandlingen, och även kontakterna med SLU, för att begränsa bron över Fyrisån till enbart spårvagn, att tvinga igenom en tredubbling av invånarantalet i Knivsta och att tvinga Region Uppsala att beskosta spårvagnstrafik ja då måste vi få protestera och framhålla vikten av att lyssna mer på väljarna, och stärka dialogen även med oss politiska motståndare.

Nu hoppas vi att åtminstone Socialdemokraterna, med posten som infrastrukturminister i regeringen, tar sitt ansvar för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm, något de lovade stort inför valet, utan att Miljöpartiet ska tillåtas genomföra alla sina detaljregleringar på punkt efter punkt och skapa ett stort miljonprogramområde av hela Uppsala / Knivsta!

Jonas Segersam
Kommunalråd, Uppsala (KD)
Anna-Karin Klomp
Regionråd, Uppsala län (KD)
Björn-Owe Björk,
Kommunalråd, Uppsala

Foto: Martin Cooper, CC BY 2.0
Bilden är redigerad


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer