• ”Vi hoppas att verksamheten börjar fungera”

  Efter rekordlånga köer till BUP i Uppsala så satsar nu region Uppsala sex miljoner kronor på samtalsmottagningar för barn och unga.
  – Vår förhoppning är nu att regionens verksamhet börjar fungera, säger Björn-Owe Björk, regionpolitiker och kommunalråd till SVT Uppsala.

  Den satsning som region Uppsala nu gör på samtalsmottagningar i bland annat Håbo, Heby och Knivsta ska öka tillgängligheten på vård för barn och unga med lätt till medelsvår ohälsa.

  I dessa kommuner saknades tidigare en mellannivå mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Detta gjorde bland annat att skolornas psykologer fick göra alla de basutredningar som BUP kräver för att ta emot barn och ungdomar, utan stöd från primärvården.

  Många har blivit utan hjälp

  Före nästa steg, BUP fanns ingen vård att få.

  Vi har från kommunens sida påtalat att det saknas den här mellannivån mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Att den har saknats har lett till att många av Knivstas barn och ungdomar inte får den hjälp som de är i behov av, säger regionpolitiker och kommunalråd Björn-Owe Björk, Knivsta, i en intervju med SVT Uppsala.

  Innan satsningen så skenade köerna till BUP och så få som två procent av de unga fick en samtalstid inom vårdgarantin.

  Hjälp vid medelsvår ohälsa

  Mottagningarna ska ge stöd och hjälp vid psykiska problem som sömnsvårigheter, nedstämdhet, huvudvärk, oro och ångest, överviktsproblematik, fobier och krisreaktioner.

  Målgruppen är barn mellan sex och 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

  Se intervjun med Björn-Owe Björk här