• Frågan om omförhandlat fyrspårsavtal är inte avgjord

  Idag offentliggjordes regeringens svar på kommunens begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet. Kristdemokraterna har varit emot den höga byggtakten sedan avtalet tecknades, och tidigare i år lyckades vi äntligen få med styret (S, V, MP, M och C) på att vända sig till regeringen för att halvera byggtakten från 15.000 till 7.500 nya bostäder. Men idag meddelade regeringen att den sakliga grunden för omförhandling, enligt kommunens första ansökan, inte är tillräcklig. Med anledning av det lämnar vi följande kommentar:

  1. Frågan är inte avgjord – vi kommer att pressa styret och regeringen
  Regeringen anger i sitt svar att Knivsta kommuns ansökan att omförhandla avtalet ska avslås med motiveringen att det ”inte råder förändrade förutsättningar”. Det är ett konstigt svar att lämna mitt under rådande pandemi som ändrat förutsättningar för hela samhället – aktörer inte om såväl välfärden som kollektivtrafiken och näringslivet går på knäna. En annan del är vatten- och avloppsfrågan som ännu inte är löst, vilket vi påpekat otaliga gånger.

  Vi kommer därför att fortsätta pressa styret att omformulera kommunens ansökan, och anpassa den efter kritik på oförändrade omständigheter. Detta menar vi ska ske innan årsskiftet. Att vissa menar att frågan med detta är avgjord stämmer alltså inte.

  2. En folkomröstning hade inte gjort skillnad – regeringen och styret har inte ändrats
  Tidigare i år då namnunderskrifterna till folkinitiativet lämnades in till kommunen blev frågan aktuell för beslut i kommunfullmäktige. Att vi i det läget valde omförhandling framför folkomröstning beror främst på att vi starkt betvivlar att en folkomröstning skulle få en S/MP-regering att ändra bostadspolitik. Förtätnings- och betonghetsen är djupt ideologisk, och den bästa chansen vi har att vända utvecklingen är att dels byta ut styret i Knivsta men också, ännu viktigare, att byta ut regeringen. Med en borgerlig regering, som motsätter sig ogenomtänkta miljöpartistiska experiment, ökar chanserna för en omförhandling i syfte att minska byggtakten och förhindra trafikinfarkter. Stora delar av de nuvarande planerna hör hemma i papperskorgen.

  3. Styret har svängt – är nu för en mer restriktiv linje
  Politik är inte bara strategi eller spel – utan främst vuxna samtal mellan partier och myndigheter. När Kristdemokraterna kom till förhandlingsbordet med styret hade vi 13 skarpa förslag som vi krävde skulle gå igenom. För oss är det en stor framgång att vi har lyckats få med tidigare exploateringsvänliga partier på en betydligt mer restriktiv linje. Det är bra för Knivsta, och en stor fördel i det fortsatt arbete att omförhandla avtalet.