Trygghetskameror och ökad polisnärvaro behövs i Knivsta

En av årets bilbränder i Knivsta.

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på att tryggheten i Knivsta naggats i kanten. Bilbränder – ett nytt fenomen, har inträffat vid upprepade tillfällen. Ett stort antal bilar har också fått sina däck uppskurna i centrum och invånare har uttalat en ökad upplevd otrygghet.

KD i Knivsta ser allvarligt på utvecklingen i centrum och föreslår därför flera åtgärder. Dels vill vi införa trygghetskameror kring stationsområdet, runt kommunhuset och de centrala parkeringarna, platser där det varit stökigt vid flera tillfällen.

Dels vill vi jobba för en ökad polisiär närvaro i Knivsta. I dagsläget så finns en kommunpolis på plats en dag i veckan mellan klockan 14-17 i Knivsta kommunhus, vilket är positivt.

Vi vet också att Uppsalapolisen åker på regelbundna rundor runt om i kommunen. Det räcker dock inte.

Ordningsproblemen behöver hanteras

Knivsta är en växande kommun med korta avstånd till Uppsala och Stockholms norrorter och redan idag drabbas orten av ordningsproblem av olika slag. Vi har haft öppen försäljning av narkotika i centrum, ungdomsgäng har vandaliserat byggnader och personrån av unga har inträffat, vilket måste tas på största allvar.

Vi vet också att antalet våldtäkter fördubblats jämfört med tidigare år, även om endast sex av dessa (av totalt 15 anmälda) ska ha skett i form av överfall utomhus. Allt detta gör att olika förbättringar behöver införas, på flera plan.

På grund av närheten till stora kommunikationsstråk liksom färjelägen mot öst så drabbas orten från och till av organiserade villastölder där denna typ av brott också fördubblades 2017 jämfört med föregående år.

Bättre belysning viktigt

Ett område som är mycket viktigt för den upplevda tryggheten är belysningen kring gång- och cykelvägar och vägar i centrum. Forskning kring brottsgeografi visar dessutom att de flesta överfall sker i dåligt belysta områden.

Här har samhällsutvecklingsnämnden arbetat med frågan på ett bra sätt och drivit på för att skymmande buskage tas bort och att lyktor som slocknar ska ersättas så snart som möjligt. Vi vill att detta arbete fortlöper och att belysningen ses över ännu en gång eftersom många av de som behöver tas sig till och från affär, tåg och bussar gör detta till fots.

Lokalsamhället men också politiken behöver fortsätta att stötta de som nattvandrar som gör ett mycket viktigt arbete under helgkvällar och nätter.

Trygghetsvärdar under helgkvällar

Vi vill också undersöka möjligheten att få SL att bidra med trygghetsvärdar vid stationen under helgkvällar.

År 2016 var Knivsta den näst tryggaste kommunen i landet enligt SKL:s rapport om trygghet och säkerhet utifrån ett antal parametrar. Förra året hade vi halkat ned på plats fyra.

Vi nöjer oss inte med detta utan KD Knivsta kommer att fortsätta att ta trygghetsfrågorna på största allvar. Det är ett löfte!


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer