• ”Vi vill inte ha ett nytt miljonprogram”

  Det är orealistiskt att bygga 22 000 bostäder  i Knivsta på 20 år. Det anser KD Knivsta.
  – Då skulle vi gå från 17 000 invånare till knappt 80 000 på väldigt kort tid. Då tror inte jag att man klarar att bygga en småstad som är socialt hållbar, säger Björn-Owe Björk till P4 Uppland.

  I början av hösten presenterades regeringens planer på fyra spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala. Samtidigt så ställer staten motkrav på de orter som ligger längs linjen och föreslår en storsatsning på bostadsbyggande.

  För Knivstas del handlar det om 22 000 bostäder i Alsike och Nydal med en tidplan på ett par decennier. Det är en dålig idé som inte kommer att gå att uppfylla, menar KD Knivsta.

  – Det är omöjligt att hinna bygga ut den kommunala servicen med skolor, daghem och annat i rätt takt till så många nya bostäder, säger Björn-Owe Björk, kommunalråd i en artikel i Knivstabygden.

  Vill ha trivsam småstad

  Han lyfter också den önskan som Kristdemokraterna har om att bygga en trivsam småstad där 22 000 nya bostäder kommer förstöra den visionen.

  Ökningen kommer innebära att dagens 17-18 000 invånare kan öka till så många som 80 000 inom bara två decennier. Med den tillväxttakten riskerar vi att bygga en förort, ett miljonprogram, som inte är socialt hållbart, framhåller Björn-Owe Björk.

  Läs mer i P4 Uppland om vår hållning i frågan

  Orginalbilden kan nås här