• Vi vill öka stödet till föreningarna

  Ett levande civilsamhälle är viktigt för att vår kommun ska vara trivsam. KD i Knivsta vill bland annat fördubbla stödet till ideella föreningar som erbjuder aktiviteter för barn och unga.

  I dagsläget finns ett rikt och levande utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter i Knivsta.

  En rad aktiva föreningar bidrar till detta och flera populära mötesplatser finns där ortsborna knyter kontakter och umgås.

  Kommunen har en viktig roll i att skapa en infrastruktur för kultur, fritid och idrott. Det handlar om allt från att finansiera bibliotek, naturreservat och parker till att erbjuda idrottsanläggningar och lokaler för föreningsverksamhet. Dessutom så ger kommunen stöd och bidrag till föreningslivet.

  Bidrar till gott samhälle

  Kultur och fritid är en viktig faktor i den trivsamma småstaden – därför vill vi i KD bland annat fördubbla stödet till ideella föreningar med aktiviteter för barn och unga i Knivsta.

  Vi väljer att satsa totalt 2,25 miljoner kronor mer än idag i vår egen budget.

  När det gäller arenor så är vår ambition att dessa ska finansieras och drivas av föreningar och näringsliv. IFU Arena i Uppsala är ett gott exempel på en sådan satsning där föreningarna själva står för driften av anläggningen, likaså Relita-hallen.

  CIK inte ansvarsfullt

  CIK kommer att bli ett fantastiskt tillskott för Knivsta. Frågan är dock om det är ansvarsfullt att för skattebetalarnas pengar, bygga en anläggning för 400 miljoner när det saknas pengar till exempelvis skolan?

  Här hade jag – om jag varit med när beslutet togs –  krävt en skarpare kostnadskontroll och en bättre behovsanalys.

  Med det sagt så vill vi utveckla dialogen med föreningslivet och lyssna av deras behov av stöd. Kommunens roll ska i första hand vara att understödja och hjälpa föreningarna så att de får kraft till sitt viktiga uppdrag: Att berika fritiden för Knivstaborna.

  Pontus Lamberg, KD, kommunalrådskandidat