Vikten av att veta vad man väljer

Som lokalt engagerad Kristdemokrat i Knivsta kan jag inte låta bli att bemöta den kritik mot traditionella partier som emellanåt framförs av lokalpartier.

Till skillnad från dessa lokalpartier så tror jag inte på ett hundraprocentigt lokalt engagemang utan en ideologisk hemvist. För demokratins skull är det viktigt att veta vad du röstar på.

Lokala partier saknar ofta ett system av idéer som kan förklara vad de vill och hur politiken ska genomföras. I stället för man fram ett fåtal frågor som är själva syftet för partiets existens: ett katthems vara eller icke vara, räddandet av ett träd eller byggandet av en arena.

Hur detta ska lösas i praktiken är däremot oklart. Ofta saknas ett helhetsperspektiv som omfattar hela kommunens verksamhet och ekonomi. Frågorna genomdrivs istället med skiftande politiska majoriteter beroende på fråga. Lokala partier engagerar människor som i övriga val röstar antingen till höger eller till vänster. När du röstar på ett lokalt parti kan du därför lika gärna kasta tärning om hur partiet väljer att lösa ekonomiska åtaganden!

En kolossalt dyr arena kan för personer som står till vänster betalas genom höjd kommunalskatt. De sympatisörer som är mer högerinriktade vill lösa finaniseringen genom öka barngruppernas storlek i förskolan och friställa pedagoger för att få ihop pengar till arenan.

I Kristdemokraterna är ideologin förankrad i det praktiska från riksdag via lansting ner till kommunalnivå vilket innebär en trygghet för dig som röstar.

På riksdagsnivå jobbar vi för stärkt valfrihet för familjer. Du ska själv kunna välja den barnomsorg som passar dina behov. Erbjuds fler former av barnomsorg   minskar barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som valfriheten ökar. Allt hänger ihop med en gemensam syn på hur samhället ska organiseras.

I Knivsta vill vi bl a:

  • Minska förskolans barngrupper och öka personaltätheten i förskolan – fler vuxna leder till att fler barn får bekräftelse, självförtroende och känner att de blir sedda.
  • Ordna en ungdomsgård i Alsike.
  • Bygga en sporthall vid Hälsohuset – Ingen Arena!.
  • Vi vill också arbeta för ett utbyggt näringsliv på orten och minska krånglet för privatpersoner – avgifterna på pendlarparkeringen försvinner om vi får fler mandat i höst.

Detta med en bibehållen ansvarsfull ekonomisk politik för kommunen.

Martin Ljungdahl

Valkampanjledare Kristdemokraterna i Knivsta


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer