Viktigt med bra bemötande

KD i Knivsta beklagar konflikten kring ”Mojjens” placering i Knivsta. Det är tråkigt när en kommuninvånare känner sig orättvist behandlad. Vår önskan är att alla medborgare ska bemötas på ett tydligt och rättssäkert sätt.

Att uppleva att man som enskild kan lita på politiker och ansvariga tjänstemän i kontakten med dem är mycket viktigt för oss. Vi kommer arbeta för att relationen mellan kommunen och Mojjens ägare ska förbättras och att vi når fram till en godtagbar lösning. Det är viktigt för oss med ett värdigt bemötande och att värna den enskilda människan. Alla ska behandlas med omtanke och respekt.

Per LIndström, ordförande i KD KNivstas lokalavdelning


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer