Vilket Knivsta vill du helst bo i?

Knivsta

Knivsta utvecklas i hög takt. Nya områden växer fram och näringslivsutbudet ökar liksom serviceutbudet. Vi i KD önskar oss en trivsam och levande småstad där människor gärna vistas även under dagtid. Nu vill vi veta vad du vill!

Den senaste tiden har vi intensifierat arbetet med att ta fram en egen målbild för kommunens utveckling. En viktig utgångspunkt är den antagna visionen för Knivsta som en ”modern och kunskapsintensiv småstad med förankring i en levande landsbygd” som alla partier står bakom.

Något som är viktigt för oss som värnar den enskilde invånaren är att vi får ett levande och trivsamt centrum med ett lokalt näringsliv och ett rikt utbud av service – en plats med en myllrande befolkning även dagtid.

Här har kommunen redan tagit flera steg genom att fler bostäder kommer att byggas för unga och äldre i centrala Knivsta, både hyresrätter och bostadsrätter. Tomtmark har också köpts upp av kommunen för att möjliggöra en expansion av lokal industri.

Den nyligen beslutade detaljplanen för kvarteret Virkesladan på Sågentomten kommer också innebära utrymme för service, butiker  och arbetsplatser i framtiden. När det handlar om fritidssysselsättning så kommer Centrum för idrott och kultur att ge utvidgade möjligheter.

Vi vill också liksom övriga partier i alliansen ha en förtätning av stadskärnan men vill lyfta fram vikten av estetiska värden och trivsamhet. Man ska vilja vistas i Knivstas centrala delar inte bara för att göra ett ärende utan för att det är trevligt. Dessutom ska stadskärnan kännas trygg.

Vi värnar även en levande landsbygd med goda kommunikationer till och från centrum. Ett annat prioriterat område är närhet till grönområden och rekreation och att vi bevarar kulturhistoriska värden.

En vision utan medborgarnas synpunkter är dock bortkastad. Därför vill vi i KD Knivsta höra om vad du önskar dig! Vad är viktigast för dig i din kommun?

Skriv ett mail till vårt kommunalråd:  bjorn-owe.bjork@knivsta.se – så lovar vi att titta på ditt önskemål!


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer