• Vill förenkla livspusslet och stärka skolan

  Oscar Hahne

  Att få känna sig trygg i sin egen kommun och att skolgången fungerar är viktigt, menar Oscar Hahne som vill se ökade satsningar på fler vuxna i skolan och minskade barngrupper. Kommunen behöver också bli bättre på att leverera utifrån sina kärnuppdrag. 

  Oscar som sitter som ersättare i kommunstyrelsen vill ha ett ökat fokus på Knivstas barn och unga: Att man kan lita på att nästa generation får en så bra tid som möjligt i skola och förskola är viktigt.

  – Jag vill minska storleken på klasser och barngrupper och öka lärartätheten. Våra barn och unga går i skolan en gång och det är nu. Vårt ansvar är att ge dem bästa möjliga förutsättningar, skolgången ska vara trygg och stimulerande.

  En avkopplande och meningsfull fritid är också angeläget. Det handlar inte om att upphandla stora dyra byggen utan om att lägga satsningarna i en nivå som är möjlig för en kommun i Knivstas storlek.

  Måste gå att bo även i glesbygd

  Knivsta behöver också växa långsammare. Att få möjligheten att bygga eller bo som man själv mår bäst av är avgörande för livskvaliteten, och det ska gå att bo både i tätort och på landsbygd:

  – Vi underlättar såklart för att kunna välja gång och cykel, kollektivtrafiken ska vara ändamålsenlig, men vi i KD inser att många ändå är beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Därför måste vi planera och bygga för att den fortsatt är en viktig del av vår tillvaro.

  Underlätta vardagspusslet

  Mer krut behöver också läggas på att vardagspusslet för invånarna blir så enkelt som möjligt. En smidig kommunorganisation som ger god service till invånarna är a och o.

  Som avkoppling tar han gärna en tur med sin motorcykel under sommartid och försöker hinna med en del utförsåkning under vintern. Den perfekta pausen i ett hektiskt liv som pappa och chef inom svenska kyrkan, är en kopp kaffe i solen, fastslår han.