• Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas.

  Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas.

  För att det trygga livet på landet inte bara ska vara en vision utan en verklighet måste såväl de små som de stora sammanhangen fungera.På landsbygden finns stora utvecklingsmöjligheter för turism, lantbruk och livsmedel mm.

  Kristdemokraterna i Lindesberg vill arbeta för att skapa bra förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Lindesbergs kommun samtidigt som vi vill ge bra utvecklingsmöjligheter för de företag som redan finns. Detta gäller inte minst de små och medelstora inom bl.a. jordbruk och lantbruk.

  Barnomsorg och skola

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande.

  Äldreomsorg

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet.

  • Skolan ska främja elevers likvärdiga utbildning, måluppfyllelse, psykiska hälsa och trygghet.

  Alla elever ska få det stöd de har rätt till.

  • Ett gott företagsklimat måste finnas, där enskilda människors idéer och entreprenörskap får möjlighet att utvecklas.

  Kommunens service till företagen ska tydliggöras.

  • Viktigt att säkerställa kompetensen inom äldreomsorgen. samt skapa ny trygghetsboenden i kommunen