• Med hjärta för Lindesberg

  Med hjärta för Lindesberg

  Skolan ska främja elevers likvärdiga utbildning, måluppfyllelse, psykiska hälsa och trygghet
  genom systematiskt kvalitetsarbete.
  Äldreomsorgen ska präglas av kompetens, trygghet, värdighet och delaktighet.
  Ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande,
  där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.

  1. Alla elever ska få det stöd de har rätt till.
  2. Viktigt att säkerställa kompetensen inom äldreomsorgen.
  3. Kommunens service till företagen ska tydliggöras.