Hopp om ny järnväg via Mölndal

 

Vi i Kristdemokraterna fortsätter trycka på i frågan om ny järnväg och att den måste komma till skott snabbare. Vårt förslag är att man bryter ut de första satsningarna på nya stambanor genom att finansiera de första delsträckorna med lån på finansmarknaden och inte via statsbudgeten. När Västlänken är klar år 2026 kommer vi få 5-minuterstrafik in till Göteborg.

Här är vår insändare i MölndalPosten den 28 september:

”Trafikverket bekräftar att pengarna inte räcker till för ny järnväg mellan Almedal och Borås. Med regeringens förslag till infrastruktursatsningar inför de kommande 12 åren, kommer det att ta 40-50 år innan vi har ny järnväg till Stockholm via Borås. Regeringen har inte majoritet i Riksdagen för att få igenom sitt förslag. Därför kommer det att krävas en politisk kompromiss i Riksdagen nästa år.

Vårt förslag är att man bryter ut de första satsningarna på nya stambanor. Genom att finansiera de första delsträckorna på de nya stambanorna med lån på på finansmarknaden och ej via statsbudgeten. Ostlänken, Almedal-Borås och Lund-Hässleholm kan därför byggas i en snabbare takt. När det gäller sträckan mellan Almedal och Borås är det viktigt att man börjar i rätt ände. Den mest mest lönsamma sträckan är Almedal och Mölndal. När Västlänken är klar 2026 kommer vi att få 5 minuterstrafik till Göteborg. Nästa naturliga etapp är sedan mellan Mölndal och Landvetter flygplats och slutetappen blir sedan mellan Landvetter och Borås.”

KD Mölndal