Järnvägen är vägen framåt för Mölndal

Idag finns vår insändare även med i papperstidningen. Vi skriver i Mölndalsposten om varför vi måste fortsätta planeringen av järnvägsspåren: För den fortsatta utvecklingen av Mölndal och Forsåkerområdet.