I Forsåker kommer gammalt och nytt att mötas

Att vara politiker innebär att se till helheten och att prioritera. I en stad är det många verksamheter som ska samsas och många intressen att ta hänsyn till. Ibland är det lättare, ibland svårare. I Mölndal bygger vi om det gamla industriområdet Forsåker. Resultatet blir en stadsdel där gammalt och nytt får mötas.

Så sammanfattar Jenny Holf vårt svar till de oroliga mölndalsbor som är rädda att en del av vår gemensamma historia riskerar går förlorad i samband med omvandlingen av Forsåker, från industri- till bostadsområde.

Läs gärna hela debattinlägget som Jenny Holf, Kent Klarenius och Adam F Laurén från KD Mölndal har skrivit i Mölndalsposten här.