Kommunbudget 2020

Idag, den 20 november, beslutade kommunfullmäktige om den budget som kommer att gälla i Mölndal kommande år, men även en plan för 2021 och 2022 fastlades. Resultatet blev att det budgetförslag som lades fram av kommunstyrelsen, vilket även var det budgetförslag som Grönblå samverkan (M, L, C, Mp & KD) lade fram, röstades igenom.


Från talarstolen berättade KD:s gruppledare Adam F Laurén om vår inställning till budgeten.

Adam menar att Mölndals kommun, likt många andra kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, en inbromsande ekonomi, nytt utjämningssystem och stora investeringar. Detta gör att det är viktigt att vi fokuserar vårt arbete så att våra ekonomiska resurser läggs på kommunens kärnverksamhet.

Vi genomför en skattehöjning inför 2020, och som kristdemokrater är vi glada att kunna få igenom att mer pengar kommer att gå till bland annat minskade barngrupper i både förskola och skola, samt att mer pengar går till elevhälsan. Vi kommer även att lägga mer pengar till att bygga ytterligare LSS-boende.

Det är också viktigt för oss att vi gör satsningar för att minska sjukfrånvaron bland våra medarbetare i kommunen genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Detta gör vi bland annat genom ökad digitalisering, där vi underlättar för brukare att, om de vill, kunna göra matinköp hemifrån så att hemtjänstpersonal kan spendera mer till tillsammans med våra äldre istället för att stå i matkö.

Slutligen så menar Adam att vi skall vara stolta över att vi bor i en välskött och expansiv kommun. Vi kristdemokrater har som mål att fortsätta bygga en kommun där alla vill bo och leva.