Medlemsträff i oktober

Under det senaste året har kristdemokraterna haft en stor tillströmning av nya medlemmar, så även i Mölndal.
Den 19 oktober anordnades i Mölndal en träff för både nya och gamla medlemmar. Där fick vi lyssna på ett intressant föredrag av riksdagsledamoten Hampus Hagman som berättade om sitt arbete och om vår rikspolitik. Dessutom berättade Anders Karlsson om den kristdemokratiska ideologin och Adam F. Laurén om aktuella frågor i kommunen.

Hampus Hagman berättar om riksdagsarbetet