• Våra förtroendevalda politiker

  Våra förtroendevalda politiker

  Kommunfullmäktige

  Anders Tiger – Gruppledare

  Karin Teljstedt – Ledamot

  Malin Gunnesson – Ersättare

  Maryam Herlin – Ersättare

   

  Arbets- och företagsnämnden

  Anders Tiger – 1:e vice ordförande

  Jenny Teixeira de Matos – Ersättare

   

  Fritidsnämnden

  Gustav Magnusson – Ledamot

  Therese Nymoen – Ersättare

   

  Kulturnämnden

  Maryam Herlin – Ledamot

  Charlotte Wihk – Ersättare

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Anders Tiger – Ledamot

  Joakim Franklin – Ersättare

   

  Natur- och trafiknämnden

  Helena Edberg  – Ledamot

  Jack Sjölund – Ersättare

   

  Socialnämnden

  Monica Sjölund – Ledamot

  Saeed Shaikh – Ersättare

   

  Utbildningsnämnden

  Malin Gunnesson – Ledamot

  Karolina Johansson – Ersättare

   

  Val- och demokratinämnden

  Anders Tiger – Ordförande

   

  Äldrenämnden

  Karin Teljstedt – Ordförande

  Anna Lundblad – Ersättare

  Therese Nymoen – Ersättare

   

  Seniorrådet

  Karin Teljstedt – Ordförande

   

  Tillgänglighetsrådet

  Malin Gunnesson – Ordförande