• Våra förtroendevalda politiker

  Kommunfullmäktige

  Anders Tiger – Gruppledare

  Karin Teljstedt – Ledamot

  Malin Gunnesson – Ersättare*

  Jack Sjölund – Ersättare

   

  Arbets- och företagsnämnden

  Helena Edberg – 1:e vice ordförande

  Ylva Jans – Ersättare

   

  Fritidsnämnden

  Martin Gunnesson – Ledamot

  Andréas Bäckdahl – Ersättare

   

  Kulturnämnden

  Jack Sjölund – Ledamot

  Rebecka Hellström – Ersättare

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Anders Tiger – Ledamot

  Peter Hamilton – Ersättare

   

  Natur- och trafiknämnden

  Jonathan Lindgren  – Ledamot

  Oliver Lopez – Ersättare

   

  Socialnämnden

  Monica Sjölund – Ledamot

  Gregor Bergquist – Ersättare

   

  Utbildningsnämnden

  Martin Gunnesson – Ledamot

  Maria Lagerroos – Ersättare

   

  Val- och demokratinämnden

  Anders Tiger – Ordförande

   

  Äldrenämnden

  Karin Teljstedt – Ordförande

  Karolina Johansson – Ersättare

  Jan Moshref – Ersättare

   

  Seniorrådet

  Karin Teljstedt – Ordförande

   

  Tillgänglighetsrådet

  Malin Gunnesson – Ordförande

   

  Överförmyndarnämnden

  Henrik Lindberg – Ersättare

   

  * = KDs tredje mandat innehas av en politisk vilde