• Våra förtroendevalda politiker

  Våra förtroendevalda politiker

  Kommunfullmäktige

  Anders Tiger – Gruppledare

  Karin Teljstedt – Ledamot

  Malin Gunnesson – Ersättare

  Maryam Herlin – Ersättare

   

  Arbets- och företagsnämnden

  Helena Edberg – 1:e vice ordförande

  Johan Martis – Ersättare

   

  Fritidsnämnden

  Gustav Magnusson – Ledamot

  Therese Nymoen – Ersättare

   

  Kulturnämnden

  Maryam Herlin – Ledamot

  Ylva Jans – Ersättare

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Anders Tiger – Ledamot

  Malin Gunnesson – Ersättare

   

  Natur- och trafiknämnden

  Jonathan Lindgren  – Ledamot

  Jessica Friberg – Ersättare

   

  Socialnämnden

  Monica Sjölund – Ledamot

  Marianne Wiström – Ersättare

   

  Utbildningsnämnden

  Martin Gunnesson – Ledamot

  Maria Lagerroos – Ersättare

   

  Val- och demokratinämnden

  Anders Tiger – Ordförande

   

  Äldrenämnden

  Karin Teljstedt – Ordförande

  Anna Lundblad – Ersättare

  Saeed Shaik – Ersättare

   

  Seniorrådet

  Karin Teljstedt – Ordförande

   

  Tillgänglighetsrådet

  Malin Gunnesson – Ordförande