• Våra förtroendevalda politiker

  Kommunfullmäktige

  Anders Tiger – Gruppledare

  Karin Teljstedt – Ledamot

  Martin Gunnesson – Ersättare

  Jonathan Lindgren – Ersättare

   

  Nämnden för arbete och försörjning

  Gabriella Eckardt – Ersättare

   

  Fritidsnämnden

  Karin Teljstedt – Ordförande

  Stefan Eckardt – Ersättare

   

  Kulturnämnden

  Rakel Friberg – Ersättare

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Anders Tiger – Ledamot

  Peter Hamilton – Ersättare

   

  Natur- och trafiknämnden

  Jonathan Lindgren  – Vice ordförande

   

  Socialnämnden

  Monica Sjölund – Ledamot

   

  Utbildningsnämnden

  Martin Gunnesson – Ledamot

   

  Val- och demokratinämnden

  Anders Tiger – Vide ordförande

   

  Äldrenämnden

  Henrik Lindberg – Ledamot

  Michael Zell – Ersättare

   

  Tillgänglighetsrådet

  Henrik Lindberg – Ordförande

   

  Överförmyndarnämnden

  Henrik Lindberg – Ersättare