• Totalförsvarskväll 23:e mars

  Vi lever i oroliga tider – Ryssland är på krigsfot. Ukraina idag, Sverige och Finland i morgon?

  ”Den strategiska timeouten” är sedan länge över. En återuppbyggnad av  både den civila och den militära delen av försvaret inleddes 2014, men före Rysslands invasion av Ukraina gick det långsamt. Nu står behovet att försvara vår frihet och oberoende klart för de flesta. Men vad och hur ska vi göra? Är allt en fråga för staten? Eller har kommun, region och enskilda också ett uppdrag i försvaret av Sverige?

  Det är med stolthet vi presenterar Göran Larsbrink, Kristina Syk och Mikael Oskarsson som talare på Totalförsvarskväll!

  23 mars kl. 18.00-20.30 i Nackasalen, Nacka stadshus

  Varmt välkomna!

  Martin Gunnesson,

  Ordförande i KD Nacka

  Läs hela inbjudan här!