• Redo att göra hjärtlandet starkt

  För att förbättra hjärtlandet vill vi:

  • Sänk skatten och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält.
  • Sverige behöver sina jordbruk och sina gröna näringar för att öka självförsörjningsgraden.
  • Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott till minst ett års fängelse.
  • Vi vill se fler poliser på landsbygden för att motverka långa utryckningstider.
  • Fixa svenska vägar, inte minst för att kunna undvika hastighetssänkningar.
  • Sverige ska ha ett starkt försvar och hela Sverige ska kunna försvaras.
  • Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande vårdcentraler.