• Lokalt Östermalm

  ”Med örat mot marken”

  Det är vårt motto i våra tre lokala utskottsgrupper. Vi verkar inom tre geografiska områden inom Östermalms stadsdelsområden som överensstämmer med församlingarnas/distriktens indelning för:

  Gruppernas uppgift är att arbeta med och nära medlemmar inom KD Östermalm. Vi välkomnar och följer upp nya medlemmars intressen. Medlemmar som vill engagera sig och delta i vårt lokala arbete är varmt välkomna! Kontakta ditt distrikts kontkatperson – se ovan!

  Christian – Paul – Gaby
  vid Fältöversten 2022-04-06

  Våra lokala kampanjer följer KD Östermalms politiska inriktning:

  • Trygghet
  • Ordning & reda
  • Barn & familj

  ”Med örat mot marken” fångar vi upp viktiga lokala frågor, driver dem och skapar opinion för att förbättra och förändra!