• Östermalms stadsdelsnämnd

  Östermalms stadsdelsnämnd sammanträder ungefär en gång per månad och beslutar om ärenden i många politiska områden, bl.a.

  • Kommunal förskola
  • Äldreomsorg
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
  • Socialpsykiatri
  • Individ- och familjeomsorg
  • Konsumentvägledning
  • Fritids- och kulturverksamhet

  Här publicerar vi aktuellt och rapporterar från Östermalms stadsdelsnämnd

  Protokoll från senaste möte i stadsdelsnämnden 2022-10-27 >>>

  För mer information om stadsdelsnämnden – Länk till Östermalms stadsdelsnämnd >>>