• Låt ordningsvakter verka på Östermalm

  De kommunala ordningsvakterna har på tre år ökat från 18 till 180 stycken. Men på Östermalm saknas tillstånd för dem att verka. Det vill vi ändra på!

  De kommunala ordningsvakterna utgör ett komplement till den polisiära närvaron. Vi vill skapa opinion för att även Östermalm ska bli tryggare!

  Vi vill gärna möta boende inom Östermalms alla delar och informera om betydelsen av ordningsvakter, även på Östermalm. Den 24 maj kl. 17.00 – 18.00 finns vi på följande platser: Fältöversten och Humlegården vid Hotel Anglais.

  Vårt budskap förmedlar vi i en folder som du kan se här >>>>

  Utdrag ur texten: ”Om ordningsvakterna upptäcker ett pågående brott eller ordningsstörning kan de ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta personen. Bland annat stoppade de 2020 drygt 12 000 brott och ordningsstörningar i Stockholm.

  Vill du vara med i vår valupptakt – hör av dig till gaby.kristdemokraterna@gmail.com – vi hoppas på fler som vill jobba för trygghet i vårt stadsdelsområde!

  Väl mött!