Östermalms stadsdelsområde

Östermalms stadsdelsområde är ett av fjorton stadsdelsområden som Stockholms kommun är uppdelad i.

I Östermalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Östermalm (utom en mindre del vid Roslagstull)
 • Hjorthagen
 • Gärdet
 • Södra Djurgården
 • Norra Djurgården

Östermalms stadsdelsnämnd sammanträder ungefär en gång per månad och beslutar om ärenden i många politiska områden, bl.a.

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.