• Nyhetsbrev vecka 18

  Hej!

  Våren har verkligen tagit stormsteg den senaste veckan och magnoliorna utanför mitt kontorsfönster i regionhuset står i full blom! Med tanke på att det var helgdag i måndags har veckan bara innehållit fyra arbetsdagar, men ändå har en hel del hunnits med. Några nedslag i veckans aktiviteter kommer här som vanligt i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Möte i Vimmerby med Region Kalmar län om besöksnäringsfrågor
  Under förra mandatperioden genomförde vi inom Region Östergötland projektet Team Östergötland, bl.a. med medel från Tillväxtverket. Projektet hade tre delar; stärka investering och etablering av inte minst utländska företag i Östergötland; främja rekrytering av spetskompetens till vår region och utveckla besöksnäringen med grunden i några stora besöksmål med omfattande dragningskraft. I projektet deltog alla kommuner i Östergötland, men även tre kommuner i norra Kalmar län; Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Under förra året övergick projektet till att bli ordinarie verksamhet i regionen, och bl.a. arbetar tillväxtenheten med att stötta kommunerna att ta fram etableringsstrategier. När det gäller besöksnäringen är samverkan med Region Kalmar län väsentlig, inte minst med tanke på det stora besöksmålet för familjer i Vimmerby; Astrid Lindgrens Värld, som väl kopplar samman med t.ex. Kolmården i Östergötland. Hur vi från Region Östergötland och Region Kalmar län ska utveckla vår samverkan utifrån regionernas uppdrag och kompetens, var en viktig diskussionsfråga när vi i tisdags möttes just på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Från östgötskt håll deltog jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium samt Malin Thunborg, chef för tillväxtenheten och Emil Selse, strateg för hållbar besöksnäring. Värdregionens representanter var Karin Helmersson (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, Anders Andersson (KD), andre vice ordförande i regionfullmäktige och ansvarig för besöksnäringsfrågor för oppositionen samt Sofia Seifart, chef för enheten för näringsliv och kultur och Karin Ekebjär, strateg för besöksnäring. Det blev ett konstruktivt samtal, där vi också dryftade samverkan kring besöksnäringsfrågor längs vår gemensamma Östersjökust.

  Budgetmöte med Östgötasamverkan
  Eftersom denna vecka på grund av helgdag inte innehöll något ordinarie måndagsmöte, hade vi i Östgötasamverkan istället i tisdags kväll ett extra budgetmöte, för att stämma av aktuell version av det framväxande förslaget till Treårsbudget 2024-2026. Det finns många utmaningar i både omvärlden och inom regionen, inte minst i hälso- och sjukvården. Långt ifrån ett guldläge att ta över som nytt styre i regionen, men det finns samtidigt många bra och framåtsyftande förslag för att utveckla olika delar av regionen. Snart är budgetförslaget klart och kan så småningom presenteras. Fortsättning följer…

  Besök hos Torvald Engvald som skrivit tre böcker om stroke
  I onsdags förmiddag gjorde jag och Annicki Oscarsson ett besök hos Torvald Engvall och hans fru Elisabet i Vikingstad utanför Linköping. Torvald har skrivit tre böcker utifrån sina erfarenheter av att drabbas av stroke. Efter den första boken publicerats var han inbjuden i många olika sammanhang för att berätta om boken och sina upplevelser. Media har också intresserat sig, och vid sidan av intervju i Corren har Torvald också gästat morgonsoffan i TV4. I böckerna ger han flera viktiga och värdefulla medskick till såväl politiker, profession, vårdtagare, anhöriga och civilsamhällets aktörer. Vi tackar så mycket för att vi fick komma på besök, och tar med oss medskicken i det fortsatta politiska arbetet!

  Regionutvecklingsnämnden sammanträdde på Lunnevads folkhögskola
  I går torsdag sammanträdde regionutvecklingsnämnden. Denna gång inte som vanligt i sessionssalen i regionhuset, utan på plats på en av regionens skolor; Lunnevads folkhögskola. Nämnden är både skolstyrelse för Naturbruksgymnasiets två skolor och folkhögskolestyrelse för Lunnevads folkhögskola. Utöver ordinarie informations- och beslutspunkter på nämndens dagordning, innehöll torsdagens sammanträde utbildning om nämndens roll som styrelse för de tre skolorna och en mycket uppskattad rundvandring på Lunnevad med inledande minikonsert, där fyra mycket talangfulla deltagare på piano och sång framförde verk av Rachmaninov, Mozart och Schumann. Alltid trevligt att gästa skolan och stort tack för fint mottagande även denna gång!

  Möte om Vadstena sång- och pianoakademi
  Idag fredag var jag och Eva Andersson (S) från Regionutvecklingsnämndens presidium inbjudna av Vadstena kommun till ett möte om den kvalificerade sång- och pianoutbildningen vid Vadstena sång- och pianoakademi. Regionen var aktivt med för ett antal år sedan och verkade för att den tidigare musiklinjen vid Vadstena folkhögskola kunde omvandlas till en kulturutbildning beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i Folkuniversitetets regi. Utbildningen har högt anseende i landet och vi fick vid mötet en lägesuppdatering.

  Nu går snart arbetsveckan mot sitt slut och lite helgledighet står för dörren. Denna helg finns möjlighet att uppleva Östgötadagarnas vårupplaga, där den östgötska landsbygdens företag, föreningar, konstnärer m.fl. öppnar upp och bjuder in oss alla att botanisera bland närodlat och lokalproducerat! Med hjälp av fysisk eller digital karta kan du hitta runt till de olika aktörerna. Länk till den digitala kartan finns här: (https://maps.ostgotadagarna.se/sv/karta/322374/karta). Hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se