• Redo för en bättre kollektivtrafik

  Kristdemokraterna presenterade idag ett antal förslag för en bättre kollektivtrafik i Östergötland. För att få en bättre styrning av trafiken som helhet föreslås framför allt att Östgötatrafiken omvandlas från trafikbolag till regionens egen förvaltning.

  De senaste åren har flera regioner i Sverige fört över sin kollektivtrafikorganisation från ett regionalt bolag, till den egna regionens förvaltning. En del regioner har haft den styrmodellen redan från den nuvarande kollektivtrafiklagens införande.

  – Genom att göra den förändringen underlättas att förverkliga politiska intentioner med kollektivtrafiken, som är svåra i ett bolag som enligt aktiebolagslagen ska gå med vinst. Till exempel skulle prioritering av kollektivtrafik på landsbygden bli enklare. Därför föreslår Kristdemokraterna att kollektivtrafikens genomförandeorganisation flyttas från Östgötatrafiken AB till Region Östergötlands egen förvaltningsorganisation, säger Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare.

  Hur den östgötska kollektivtrafiken styrs regleras till stor del utifrån vilka politiska mål som beslutas. Hittills har fokus varit på att få snabba och täta avgångar med stadsbussar, expressbussar, pendeltåg och vissa busslinjer mellan större orter. Vidare har målgruppen för kollektivtrafiken tydligt begränsats till östgötar som pendlar till arbete och studier.

  – Vi vill utöka och bredda målen, så att en välfungerande kollektivtrafik på landsbygden också blir ett tydligt mål, för att möjliggöra att bo och leva i (ofta växande) mindre orter och samhällen på landsbygden. Vi vill också att turism och besöksnäring uppgraderas, så att kollektivtrafik till stora östgötska besöksmål utanför de större tätorterna också prioriteras, t.ex. busstrafik till Omberg, säger Jonni Harrius, ledamot trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

  Kristdemokraterna föreslår också att en expressbusslinje mellan Linköping och Jönköping skapas. I väntan på att Ostlänken blir klar behöver våra två storstäder knytas samman bättre samt öka pendlingsmöjligheten för människor i Ödeshög och Gränna.

  – Det är idag inte möjligt att pendla till mellan Linköping – Jönköping, trots att det är ett angränsande län och en stor arbetsmarknads- och utvecklingsregion. Vi föreslår därför att en expressbusslinje inrättas mellan Linköping och Jönköping, som också skulle möjliggöra effektiva stopp vid exempelvis Ödeshög och Gränna, och därmed förbättra pendlingsmöjligheterna från och till dessa orter, säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.

  För ytterligare kommentarer:
  Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare, 0702-88 21 34
  Jonni Harrius, ledamot trafik- och samhällsplaneringsnämnden, 0705-48 24 68
  Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, 0730-83 50 17


  Ladda ned PDF.