• Rädda liv med ambulanshelikopter

  Idag kan hälso- och sjukvården rädda allt fler människoliv. Nya mediciner och behandlingsmetoder, liksom alltmer avancerad medicinskteknisk utrustning, bidrar till att svåra sjukdomar kan botas, att människor som drabbats av akuta sjukdomsfall som hjärtinfarkt eller stroke kan överleva och att barn som fötts alldeles för tidigt kan klara sig och leva ett helt vanligt liv.

  För människor som bor långt ifrån Universitetssjukhuset i Linköping, där huvuddelen av den avancerade specialistsjukvården ges, har dock idag inte samma förutsättningar att få den vård de behöver. Exempelvis hinner inte en vägambulans köra från t.ex. Tyrislöt i skärgården till Linköping i sådan tid att den akuta behandlingen av en stor stroke kan sättas in. I värsta fall överlever inte den drabbade, och annars är det stor risk att resten av livet innebär omfattande funktionsnedsättning med stora behov av stöd från samhället.

  För dessa, och många andra behov, skulle en snabb transport med ambulanshelikopter direkt till Universitetssjukhuset kunna rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande. Dessutom är omfattande samhällsekonomiska vinster att vänta, genom att behov av insatser i form av rehabilitering, hemtjänst och vårdboende uteblir eller minskar, samt att arbetsförmåga kvarstår och därmed möjlighet att genom skatteinbetalningar bidra till vår gemensamma välfärd.

  En helikopter kan vara i luften inom 5 minuter och marschfarten är ca 240-280 km/h. Den kan vara på skadeplats 10 mil bort inom 20-25 minuter. Är läkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt, vid t.ex. trauma, stroke, akut hjärtinfarkt m.m. vilket naturligtvis kan vara livsavgörande. Är patienten svårt skadad kan den behöva flygas direkt till specialistsjukhus vilket sparar tid och även det kan vara livsavgörande. En helikopter tar sig fram i terräng och kan landa på mycket otillgängliga platser som vägambulanser kan ha svårt att nå.

  Sydöstra sjukvårdsregionen – som innefattar Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län – har idag ingen egen ambulanshelikopter. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna och bildades ursprungligen av Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna 2014. Från 2015 är även Västra Götalandsregionen ansluten till kommunalförbundet och sedan 2016 är Region Uppsala medlem. Ett första steg mot en ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen, är att ta ett initiativ för att våra tre regioner blir medlemmar i Svensk Luftambulans.

  Region Östergötlands egen utredning om ambulanshelikopter, som togs fram under 2015, ställer sig positiv till att, tillsammans med övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen, ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Vi tycker därför det är dags att landa i helikopterfrågan och säkerställa en snabb, jämlik och säker vård för våra medborgare.