• Ambulanshelikopter ingår i en jämlik sjukvård

  Snabb transport med ambulanshelikopter till Universitetssjukhuset kan rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande, framhåller fyra kristdemokratiska regionpolitiker.

  https://www.corren.se/asikter/debatt/ambulanshelikopter-ingar-i-en-jamlik-sjukvard-om6482959.aspx

  Frågan om regionala ambulanshelikoptrar lyfter igen. Bland annat redogjorde Dagens Nyheter nyligen för att det endast är 9 av 21 regioner i Sverige som har en egen ambulanshelikopter. Tyvärr är inte vår sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland ingår tillsammans med Region Jönköpings län och Region Kalmar län, en av dessa.

  Vi menar att oavsett vem man är eller var man bor ska man kunna lita på att få den vård man behöver när den behövs. Vården ska vara säker, jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. Ambulanshelikopter är en del i den jämlika vården.

  För människor som bor långt ifrån våra större sjukhus, där huvuddelen av den avancerade specialistsjukvården ges, har dock idag inte samma förutsättningar att få den vård de behöver.

  Vi har exempel på flera platser i vår sjukvårdsregion, bland annat stora områden längs med den östgötska Östersjökusten, där en vägambulans inte alltid hinner fram till Universitetssjukhuset i Linköping när en akut behandling av en stroke behöver sättas in. I värsta fall överlever inte den drabbade, och gör man det är risken stor att man resten av livet får leva med omfattande funktionsnedsättning.

  För dessa, och många andra behov, skulle en snabb transport med ambulanshelikopter direkt till Universitetssjukhuset kunna rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande. Dessutom är omfattande samhällsekonomiska vinster att vänta, genom att behov av insatser i form av rehabilitering, hemtjänst och vårdboende uteblir eller minskar, samt att arbetsförmåga kvarstår och därmed möjlighet att genom skatteinbetalningar bidra till vår gemensamma välfärd.

  I nuläget saknar Sverige en gemensam organisation för ambulanshelikoptrar, istället är det upp till varje region att hantera frågan. För den som följt med i debatten kring ämnet är det ingen nyhet var Kristdemokraterna står i frågan. Vi har på olika sätt drivit på för att Sydöstra sjukvårdsregionen ska ha en egen ambulanshelikopter, bland annat genom en motion till regionfullmäktige i Region Östergötland. Trots att flera utredningar pekar på både behov och nytta valde samverkansnämnden att förra året säga nej till en gemensam helikopter.

  Vid Kristdemokraternas riksting oktober 2019 antogs en motion om att verka för att staten tar över ansvaret för ett nationellt helikoptersystem. Vi kan också konstatera att fler partier är inne på samma linje, då bland annat Socialdemokraterna inför valet 2018 lovade mer pengar till riktat stöd, för att dagens nio helikoptrar ska bli femton på sikt. Pengar som vi ännu inte sett.

  Nu är det dags att gå från vallöfte till verkstad. För att säkerställa en jämlik vård i hela vårt land behöver dagens nio ambulanshelikoptrar bli fler.

  Per Larsson (KD), oppositionsråd och gruppledare i Region Östergötland
  Stefan Redéen (KD), ledamot i regionstyrelsen
  Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
  Birgitta Waern (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden