• Angeläget att Region Östergötland nu följer de nationella vaccinationsplanerna

  Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har idag presenterat en överenskommelse gällande vaccination mot covid-19. Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland menar att det nu är angeläget att Region Östergötland nu följer de nationella vaccinationsplanerna för att undvika ett nytt haveri likt det med testningen i regionen.

  Inom de närmaste veckorna beräknas ett vaccin mot covid-19 att få godkännande och en stor omfattande vaccinationsinsats för hela befolkningen kommer att starta inom kort.

  – Vi ser det som mycket angeläget att Region Östergötland har samma målbild och prioriteringar kring vaccineringen som övriga landet. En målbild som går i linje med de nationella vaccinationsplanerna och med den nu fattade överenskommelsen mellan staten och SKR, säger Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd.

  – Vi har sett hur testningen har fungerat – eller snarare inte fungerat – i Region Östergötland mitt under pandemins andra våg. Till mångt och mycket har Region Östergötland här valt en egen väg, som inte stämt överens med nationella rekommendationer. När det gäller vaccineringen kan regionen inte göra om samma misstag, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd.

  – Östgötarna måste helt enkelt kunna lita på att Region Östergötland kan säkerställa att vaccineringen här kommer ske på samma premisser som i övriga landet. Vid Region Östergötlands pressträff idag försäkrades att man kommer följa nationella riktlinjer och rekommendationer. Vi kommer nu noga bevaka att detta blir verklighet, avslutar Fredrik Sjöstrand.

  För ytterligare information:
  Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63
  Per Larsson (KD), 0702-88 21 34