• Förbättra läkarmedverkan på kommunala äldreboenden

  Antalet äldre ökar och därmed även sjukligheten och behovet av insatser på äldreboenden. Möjligheter till diagnostik, bot och lindrande behandling har ökat kraftigt, men resurstillskott för läkarinsatser har inte hängt med. Situationen är inte hållbar, det menar Moderaterna och Kristdemokraterna som i sitt budgetförslag för Region Östergötland särskilt lyfter behovet av stärkt läkarmedverkan i äldreomsorgen.

  – Med tillräcklig tid att undersöka och sätta sig in i de ofta multisjuka patienternas situation kan man som läkare göra mycket värdefulla insatser till gagn för patienter, anhöriga och samhälle. Det kan handla om att i tid sätta in och justera meningsfull behandling, men även att tillsammans med patient och anhöriga resonera sig fram till att avstå från vissa utredningar och behandlingar. Läkarbrist leder ofta till ”onödiga” ambulansresor, menar Per-Arne Fall (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och själv pensionerad geriatriker.

  – Problemet med bristen på läkarmedverkan i äldreomsorgen har funnits länge, men behovet av att stärka den kommunala hälso- och sjukvården har blivit plågsamt tydligt under Coronapandemin. Coronakommissionen har redan konstaterat ett misslyckande i att skydda de äldre och IVO har pekat på brister i samverkan mellan landets kommuner och regioner. Det här är något vi måste ta på största allvar och faktiskt göra något åt, säger Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  – Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår därför i vårt gemensamma budgetförslag att ersättningssystemet för att säkerställa en god läkarmedverkan i den kommunala omsorgen, inklusive korttidsplatser, ska utvecklas. Alla äldre ska kunna känna sig trygga inom den kommunala hälso- och sjukvården, avslutar Fall och Käcker Johansson.

  För ytterligare information:
  Per-Arne Fall (M), 070-603 78 84
  Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96