• Högt ekonomiskt resultat löser inte vårdskulden

  På regionstyrelsens sammanträde idag, onsdag, presenterades Region Östergötlands preliminära bokslut för 2020; ett resultat på + 1 048 miljoner kronor. Ett resultat som är glädjande, men inte oproblematiskt, menar Moderaterna och Kristdemokraterna.

  – Det är givetvis alltid glädjande med ett positivt ekonomiskt resultat, men i det här fallet – det här mycket speciella året – finns det all anledning att tydliggöra hur detta resultat ändå har uppstått. En stor och i högsta grad bidragande orsak till det stora positiva resultatet är den skattehöjning som genomfördes inför 2020. Det har inneburit en ökad intäkt på över 800 miljoner till regionen, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

  – Andra bidragande orsaker härrör sig främst till Coronapandemin där bland annat statsbidragen har ökat. Ett sådant område handlar om statsbidraget för tillgänglighet. I början av 2020 var Region Östergötland den enda region som inte fick de rörliga delarna av det statsbidraget. I samband med pandemin gjordes statsbidraget om från prestationsbaserat till att fördelas utifrån antal invånare i respektive region. Det medförde att Östergötland fått medel som vi tidigare riskerat att inte få, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd.

  – Region Östergötland hade i ingången till 2020 långa väntetider och pandemin har också medfört att patienter fått sin vård uppskjuten på olika sätt. Det innebär att vårdköerna växer och det är blir i praktiken en vårdskuld till invånarna. I tidigare bedömningar så uppgår regionens vårdskuld till över 500 miljoner kronor, menar Marie Morell.

  – Ytterligare en orsak till det höga resultatet är utvecklingen av de finansiella intäkterna. I budgeten för 2020 beräknade man finansiella intäkter till 130 mkr vilket har blivit betydligt högre i det preliminära bokslutet, konstaterar Per Larsson.

  – Det är därför inte läge att luta sig tillbaka och vara nöjda över det ekonomiska resultatet. Region Östergötland har i grunden en stabil ekonomi som grundat sig på att regionen använder fullfondering sedan många år. Men det finns stora problem med obalanser inom ett flertal verksamheter och kliniker inom hälso- och sjukvården. När vi tittar på den ekonomiska situationen de kommande åren så är det fortsatt en mycket stor utmaning då många verksamheter behöver anpassas till en betydligt lägre kostnadsnivå, avslutar Marie Morell.

  För ytterligare information:
  Marie Morell (M), 0703-16 98 00
  Per Larsson (KD), 0702-88 21 34