• Inför vårdval inom specialisttandvård för barn och unga

  I april lämnades ett medborgarförslag in till regionfullmäktige om att införa vårdval för specialisttandvård för barn och unga. Moderaterna och Kristdemokraterna är positiva till förslaget och vill nu att Region Östergötland utreder frågan.

   – Vi menar att ett vårdval inom specialisttandvården för barn och unga mycket väl skulle kunna vara en bra lösning för Region Östergötland. Vi ser idag tyvärr allt för långa väntetider för barn som behöver specialisttandvård. Om det är vårt eget regelverk som skapar dessa köer måste vi vara beredda att hitta nya lösningar, säger Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  – På dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden lägger vi därför fram ett förslag om att låta hälso- och sjukvårdsdirektören utreda förutsättningar för att införa vårdval för specialisttandvård för barn och unga. Vi menar att det inte finns anledning att dra detta i långbänk, utan istället agera för att skapa en ännu bättre och mer tillgänglig tandvård – även för våra barn och unga, avslutar Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  För ytterligare information:

  Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63
  Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96