• Koalitionen utan svar om köerna

  Idag ger Per Larsson (KD), Marie Morell (M) och Fredrik Sjöstrand (M) en slutreplik på ”Vården ska finnas nära östgötarna” (24/8).

  I vårt inlägg ”Vårdköerna måste bort” (19/8) ställde vi två frågor till den styrande koalitionen (S, C, L och MP). Frågorna löd;

  – Hur ska ni kapa vårdköerna?

  – När kan vi förvänta oss att se att utvecklingen vänder?

  Vi fick inte svar på någon av dem. Inte heller fick de tusentals östgötar som i detta nu väntar på vård något svar. Faktum är att de långa köerna inte ens omnämns.

  I juni väntade 11 389 personer på ett första nybesök inom den specialiserade vården och 6 024 väntade på en behandling. Det är en ökning med 900 respektive 1 278 personer jämfört med samma tid 2018 – alltså bara på ett år. Den här negativa utvecklingen är mycket oroande och faktum är att trenden har varit illavarslande under lång tid nu.

  Koalitionen hävdar ändå, med en dåres envishet, att situationen är under kontroll och att nödvändiga åtgärder redan är vidtagna (vi anklagas för att slå in öppna dörrar när vi kräver åtgärder). Retoriken är bekant. Den är nämligen densamma som under hela föregående mandatperiod – med samma partier vid rodret. Facit ser vi nu. Utvecklingen har fortsatt åt helt fel håll. Både vad gäller ekonomin, som är i fullständigt fritt fall, men också vad gäller vårdköerna.

  Koalitionen hänvisar till pågående arbete just nu vad gäller styrning och ledning och administration. Det stämmer att det pågår ett sådant arbete. Vi är välbekanta med det, eftersom det initierades av oss.

  Men det räcker inte. Vi kom med ytterligare reformförslag i juni i år, när budgeten för Region Östergötland skulle beslutas. De röstades ner.

  Även om den S-ledda koalitionen inte vill svara oss om de allt växande vårdköerna, är väl ändå östgötarna värda ett svar? Särskilt de som väntar på vård i detta nu. För det finns en människa bakom varje siffra i statistiken, det får vi aldrig glömma bort eller blunda för.

  Per Larsson (KD), oppositionsråd

  Marie Morell (M), oppositionsråd

  Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd

  Länk till Corren.se: https://corren.se/asikter/debatt/koalitionen-utan-svar-om-koerna-om6266165.aspx