• Ledarskap för ett bättre Östergötland

  Idag kan vi presentera ett nytt borgerligt styre för Region Östergötland – som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det är våra tre partier som utgör styret, men för att samla en majoritet i regionfullmäktige har vi en sakpolitisk överenskommelse med Sverigedemokraterna.
  Vi har haft konstruktiva förhandlingar och har enats om en politisk inriktning för Region Östergötland den kommande mandatperioden. Vi är alla överens om att regionen behöver en ny inriktning.
  Vården i Region Östergötland befinner sig i ett ytterst allvarligt läge. Pandemins påfrestningar, accelererande demografiska utmaningar och en osäker omvärld pressar många verksamheter till det yttersta. Det innebär vårdplatser som inte kan bemannas och vårdpersonal som är utarbetad och som lämnar vår organisation. Tillgängligheten och kvaliteten i hälso- och sjukvården sätts nu på svåra prov.
  Det ekonomiska läget kommande år kommer vara extremt ansträngt. Mandatperioden 2022-2026 kommer behöva handla om ”back to basics”. Det handlar om att bygga upp grunden igen, med fokus på kärnverksamheter och att säkerställa det väsentliga för östgötarnas bästa.
  För detta krävs politiskt ledarskap som har kraft och förmåga att förändra och som inte blundar för de problem vi står inför, inte minst vad gäller sjukvården, men även kollektivtrafiken. Det är också dags att ta på ledartröjan när det handlar om regional utveckling. Östergötland ska vara ett län som tar till vara och utvecklar sin kompetens och potential för ett livskraftigt och växande näringsliv, ett län där invånarna vill bo, arbeta och trivs med sina liv.
  Vid regionfullmäktige den 1 november kommer nytt presidium för regionfullmäktige och ny regionstyrelse att väljas. En reviderad budget kommer läggas fram och beslutas den 23 november. Vid en senare pressträff kommer vi presentera budgeten i närmare detalj.
  Per Larsson, gruppledare KD
  Marie Morell, gruppledare M
  Alexander Höglund, gruppledare L