• M och KD presenterar: Generalplan för bättre tillgänglighet till specialiserad vård

  Tillgängligheten till specialiserad vård har kraftigt försämrats de senaste åren i Region Östergötland. Redan innan Coronapandemin växte sig köerna långa inom flera områden, pandemin har bara förvärrat en redan negativ trend. Moderaterna och Kristdemokraterna menar att utvecklingen måste vändas och presenterar nu en generalplan för bättre tillgänglighet till specialiserad vård.

  – Vården i Region Östergötland är på många sätt fantastisk och av hög kvalitet. Men det finns tyvärr, sedan ganska många år tillbaka, stora bekymmer med tillgängligheten till den specialiserade vården. Moderaterna och Kristdemokraterna har länge och i olika sammanhang lyft detta, men inte fått gehör. Nu går vi steget längre och presenterar en generalplan för tillgänglighet, säger Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  – Syftet är att vända utvecklingen för Region Östergötland och komma tillbaka till den tillgänglighet till specialiserad vård som fanns 2014. Det vi presenterar är ingen quick-fix, utan ett ramverk för ett långsiktigt arbete för att steg för steg nå ett långsiktigt mål. Det tog Region Östergötland flera år att nå dit vi är idag och för att vända utvecklingen behövs också ett flerårsperspektiv. Vår bedömning är att en treårsperiod är en rimlig tidshorisont, fortsätter Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  – Målet för generalplanen är att max 1 500 östgötar ska vänta mer än 60 dagar på ett första besök till specialiserad vård i december 2023. Motsvarande mål för operation och åtgärd är max 500 östgötar. På de nivåerna låg vi 2014 och vi måste klara att komma dit igen, menar Fredrik Sjöstrand.

  – Det är viktigt att komma ihåg att bakom varje siffra i statistiken finns en person, med smärta, oro och lidande som väntar på sin vård. Östgötarna ska kunna lita på att de får vård i rätt tid när de behöver den, avslutar Lena Käcker Johansson.

  Generalplanen bifogas i sin helhet.

  2020-11-10 Generalplan för bättre tillgänlighet (PDF)