• Möjliggör distansarbete inom Region Östergötland även efter pandemin

  När regionstyrelsen idag sammanträder lägger Moderaterna och Kristdemokraterna fram förslag om att möjliggöra distansarbete inom Region Östergötland även efter pandemin, samtidigt som de båda partierna också lyfter vikten av att en risk- och konsekvensanalys av ökat distansarbete genomförs.

  – Under pandemiåret som gått har mycket verksamhet helt ställts om och många arbetsplatser har fått tänka nytt, så även inom Region Östergötland. Många medarbetare har dessutom arbetat hemifrån, i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten givit. Det är därför inte konstigt att frågan nu väcks mer och mer kring hur arbetsplatsen och arbetstiden ska utformas efter pandemin. Här behöver vi vara förberedda, menar Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

  – Vi vet att frågan om distansarbete, som en framtidsfråga, finns med i diskussioner på tjänstemannanivå i Region Östergötland. Vi vill dock att den diskussionen formaliseras och tydliggörs genom ett uppdrag till regiondirektören, vilket vi idag lägger fram förslag om till regionstyrelsen, fortsätter Marie Morell.

  – Det handlar dels om hur den framtida arbetsplatsen kan komma att se ut och vilka förändringar som kan behöva göras för att möta en ökning av distansarbete. Men också om att analysera de eventuella risker som arbete på distans kan medföra ur ett arbetsgivarperspektiv, menar Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.

  – En stor vinst med ökat distansarbete och fler distansmöten är självklart ett minskat behov av resor som kan påverka miljö- och klimat. Vi tror att möjligheten till distansarbete kommer att vara ett naturligt arbetssätt framöver, men också ett krav för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Anders Eksmo.

  För ytterligare information:
  Marie Morell (M), 0703-16 98 00
  Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33