• Nu måste vårdkrisen i Östergötland vändas

  DEBATT i Corren 2019-11-19
  https://corren.se/asikter/debatt/nu-maste-vardkrisen-i-ostergotland-vandas-om6385964.aspx

  Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt läge, med rekordstora underskott i vården och växande vårdköer. Och tyvärr går utvecklingen åt helt fel håll.

  Vi kallar det för vårdkris. Men ordvalet är inte det viktiga. Det allvarliga är att vårdköerna, som vi så ofta pratar om, inte handlar om statistik på ett papper. Det handlar om allt från cancerpatienter som skickas till andra regioner för att få den så livsnödiga vård som de behöver, till ögonpatienter som faktiskt riskerar att bli blinda i vårdkön. Eller om barn och unga som är i behov av psykiatrisk vård, där varje dag av väntan ofta innebär stort lidande både för barnet och familjen runtomkring.

  Våra medarbetare sliter hårt varje dag för att ta hand om patienterna efter bästa förmåga. Men när vårdplats efter vårdplats behöver stängas är det ett nästintill omöjligt uppdrag. Det märker vi också i de larmrapporter vi får från vårdens medarbetare. Det larmas om att patientsäkerheten är hotad, att livsviktiga (bokstavligen) vårdavdelningar håller på att klappa ihop, men också om att de – medarbetarna som brinner för sitt yrke – inte orkar längre. Priset är för högt.

  Moderaterna och Kristdemokraterna har under en lång tid varnat för detta och vi har kommit med konstruktiva förslag för att vända utvecklingen. Vi har ofta fått höra att allt är under kontroll, att åtgärder inte behöver vidtas. Här står vi nu, med en verklighet som säger något helt annat.

  I morgon, onsdag 20 november, när finansplanen för 2020-2022 ska beslutas av regionfullmäktige, fortsätter vi att lägga ytterligare konkreta förslag för att vända utvecklingen. Det handlar främst om följande områden: Generalplan för bättre tillgänglighet, strategi för minskning av antalet administrativa medarbetare, strategi för läkemedelshantering, strategi för samverkan med andra regioner och en politisk organisation för framtidens behov.

  När budgeten för Region Östergötland beslutades i juni månad valde en majoritet av regionfullmäktige att rösta igenom en skattehöjning med 85 öre. Vi var emot och lade istället fram förslag som syftade till att ta tag i grundproblemen i vården. Men vi röstades ner.

  Vi kan nu tyvärr konstatera att den styrande minoriteten (S, C, L och MP) inte förmått vända den ekonomiska utvecklingen för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Inte heller har de åtgärder koalitionen vidtagit haft effekt. Det gör att situationen är så körd i botten att vi inte kan föreslå en skattesänkning i nuläget. Vi vill dock vara tydliga med att skatten, så snart det är möjligt, ska sänkas.

  Nu behövs ett starkt politiskt ledarskap, som inte blundar för problemen och som sätter den politiska prestigen åt sidan. Vi kommer fortsätta att komma med konkreta förslag och åtgärder för att få Region Östergötland på fötter igen.

  Marie Morell (M), oppositionsråd
  Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd
  Per Larsson (KD), oppositionsråd