• Nyhetsbrev vecka 10

  Hej!

  När jag skriver dessa rader på fredagseftermiddagen skiner solen från en blå himmel. Tidigare veckan har det varit mer av ymnigt snöfall och starka vindar. Många påverkades av vädret, själv kom jag ganska lindrigt undan, med att ett möte flyttades närmare Linköping… Men vädret till trots har det varit ännu en intensiv vecka med möten och aktiviteter såväl på hemmaplan som på andra sidan regiongränsen. En kort resumé kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Samverkansmöte med Länsstyrelsen Östergötland
  När Region Östergötland bildades 2015 skrevs ett samverkansavtal mellan regionen och Länsstyrelsen Östergötland, för att förtydliga vilka roller och uppgifter de båda aktörerna har. I samband med det påbörjades också regelbundna samverkansmöten genomföras, för att stämma av gemensamma frågor och informera varandra om pågående ärenden som kan vara av intresse för den andra parten. Vartannat år är det Länsstyrelsen som står för inbjudan och värdskap vid mötena, och vartannat år är det Region Östergötland. Detta år är det vi i regionen som ansvarar, och tidigt på måndagsmorgonen hölls årets första samverkansmöte. Från Länsstyrelsen deltog landshövding Carl Fredrik Graf och tillväxtdirektör Madeleine Söderstedt Sjöberg, och från Region Östergötland regiondirektör Krister Björkegren, regionutvecklingsdirektör Richard Widén, regionstyrelsens ordförande Marie Morell, trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande Jan Owe-Larsson och jag som regionutvecklingsnämndens ordförande. På dagordningen fanns bl.a. frågor kopplat till energi och klimat, livsmedelsstrategi och civilt försvar.

  Måndagsmöte med fokus på kommande treårsbudget
  Måndagen fortsatte med sedvanligt måndagsmöte för Östsgötasamverkans ledning. Huvudfokus för veckans måndagsmöte var den kommande Treårsbudgeten för 2024-2026, där vi inledningsvis stämde av nuläget för uppdragen i innevarande års budget, tillsammans med ansvariga direktörer. På mötet redogjorde också regiondirektör Krister Björkegren för aktuellt läge i hälso- och sjukvården, där vi snart bedöms vara ute ur den femte pandemivågen, och där vårdplatsläget på regionens sjukhus är bättre än på länge.

  Möte mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet
  På tisdagen inleddes ett gemensamt möte mellan politisk ledning och tjänstpersonsledning i Region Östergötland och ledningen för Linköpings Universitet. Regionen och universitetet har flera samverkansområden, inte minst inom hälso- och sjukvården, men även inom regionens övriga ansvarsområden, t.ex. rörande regional utveckling. Både för att uppdatera varandra om nuläge och planering framåt, och för att diskutera gemensamma frågor, genomfördes det gemensamma mötet. Vi höll till i ett konferensrum högst upp i det nya studenthuset på Campus Valla i Linköping, där det trots det myckna snöandet bjöds fin utsikt över campusområdet. Utöver vikten av att stämma av aktuella ärenden, var det värdefullt att träffa och bättre lära känna flera av universitets företrädare.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  På onsdagsförmiddagen hölls sista styrelsemötet med den styrelse som verkat den gångna mandatperioden för Almi Företagspartner Östergötland AB. Precis som övriga bolagsstyrelser växlar uppdragen i styrelsen vid bolagsstämma under våren året efter valår, för Almis del i mitten av april. Jag har fått förtroendet att få fortsätta i styrelsen även kommande period, vilket är positivt, då Almi är ett av vårt allra viktigaste verktyg i det regionala tillväxtarbetet. På onsdagens sammanträde behandlade vi både årsredovisning för det gångna året och verksamhetsplan för innevarande år, och fick som vanligt intressant rapportering från den löpande verksamheten.

  Möte med politiska styrgruppen för Östra Mellansveriges strukturfonder
  Från onsdag eftermiddag till torsdag lunch samlades den politiska styrgruppen för Östra Mellansveriges strukturfonder till internat på Sollidens kursgård strax norr om Örebro. I politiska styrgruppen ingår regionutvecklingsnämndens ordförande i de fem regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS); Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala. Med på mötet var också regionutvecklingsdirektörerna från de fem regionerna, samt de två personer som utgör ÖMS gemensamma kansli. Alla fem ordföranden är nya i sina uppdrag, och därför ägnades mycket tid till att gå igenom hur samverkan kring EU:s strukturfonder inom ÖMS fungerar, med bl.a. exempel på framgångsrika projekt. Men, vi diskuterade också hur arbetet ska se ut framåt, och vad den politiska styrgruppen ska fokusera på. Ett innehållsrikt dygn, med viktiga diskussioner och värdefullt att lära känna kollegorna från grannregionerna!

  Partidistriktsstyrelsen på besök i regionhuset med fokus på kollektivtrafik
  I går torsdag kväll var det sammanträde med partidistriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Östergötland. Mötet hölls i regionhuset och som inledande gästtalare var vår kollega och samarbetspartner från Moderaterna, Jan Owe-Larsson, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, inbjuden för att berätta vad Östgötasamverkan genomför inom kollektivtrafik och infrastruktur i Östergötland. Sedan vidtog det ordinarie sammanträdet, med bl.a. behandling av en lång rad motioner till höstens riksting.

  Möte om destinationsutveckling runt Vättern och längs Ostkusten
  Idag fredag har jag haft ett möte med Emil Selse som är projektledare för det Tillväxtverks-projekt som Region Östergötland ansvarat för kring destinationsutveckling runt Vättern och längs Ostkusten. Projektet har pågått ett par år och avslutas i oktober i år. Därför var det värdefullt att få en lägesrapport och också gemensamt med Emil och ansvarig enhetschef Malin Thunborg fundera på nästa steg när projektet avslutas.

  Då är det snart dags att ta helg, och ladda för kommande arbetsintensiva marsveckor. Det är tur att det är intressanta och givande arbetsuppgifter som väntar… Hoppas att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se