• Nyhetsbrev vecka 11

  Hej!

  Det är fredag eftermiddag igen och åter dags att sammanfatta den gångna arbetsveckan i regionpolitiken. På pandemifronten har veckan dessvärre innehållit en del negativa nyheter. Antalet som testas positivt för Covid-19 har ökat ytterligare under veckan, och dessvärre sker nu också en succesiv uppgång av antalet som behöver vård på sjukhus. Dessutom fick den pågående vaccinationen ett besvärligt avbrott , när Astra-Zenecas vaccin tillfälligt stoppades under Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om biverkningar. Även om vaccinet nu åter har europeiskt godkännande för användning, dröjer det till nästa vecka innan det kan börja användas i Sverige. Med de leveransproblem som tidigare fördröjt vaccinationsprocessen, var detta förstås ytterligare en olycklig störning. Detta till trots är det glädjande med en fortsatt tydlig nedgång av antalet dödsfall med Covid-19, där det är uppenbart att den förta vaccinationsfasen av äldre på särskilda boenden och hemtjänsttagare har haft god effekt! Några nedslag i veckans övriga regionpolitiska aktiviteter kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Debattartikel om att Universitetssjukhuset i Linköping måste tillbaka till topplats
  I måndags hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland en gemensam debattartikel i Corren med anledning av den nyligen publicerade internationella rankningen av sjukhus i tidningen Newsweek. Enligt rankningen är US i Linköping på fjärde plats i Sverige, vilket ska jämföras med de topplaceringar som sjukhuset hade för några år sedan, med förstaplaceringar i Dagens Medicins rankning flera år i början av 2010-talet. Vi skriver i debattartikeln om våra förslag för att ta US tillbaka till toppen. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/asikter/debatt/artikel/us-maste-tillbaka-till-den-absoluta-topprankningen/joxk8p1j)

  Digital turné inför regionalt valprogram 2022 – besök i Ödeshög
  På måndagskvällen var det dags för det fjärde turnéstoppet i regiongruppens digitala turné till Kristdemokraternas partiavdelningar runt om i Östergötland, för att hämta in idéer och förslag inför framtagandet av regionalt valprogram inför regionvalet 2022. Det blev ett kreativt samtal med representanter för Ödeshögs partiavdelning, som hade flera bra medskick inom flera av regionens ansvarsområden; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och besöksnäring. Stort tack för att vi fick gästa er och för bra inspel till valprogrammet!

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags förmiddag sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Huvudärendet för detta presidiemöte var framförallt att förbereda mars månads nämndsammanträde, som även denna gång kommer att innehålla en välfylld föredragningslista. Presidiet fick också en lägesrapport om arbetet med regional utvecklingsstrategi och gick igenom en del frågor på längre sikt, bl.a. planering för ökad samverkan och utbyte även inom kulturområdet med våra samarbetsregioner i Östra Mellansverige.

  Möte med Finansdepartementet om den nationella återhämtningsplanen
  På tisdagseftermiddagen hade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerat ett möte mellan oss regionpolitiker runt om i Sverige som brukar ha dialog med näringsdepartementet inom ramen för Politikerforum, till en särskild dialog med representanter för Finansdepartementet, om Sveriges nationella återhämtningsplan. Återhämtningsplanen är en del av EU:s stödpaket Next Generation EU och det där ingående instrumentet Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), för EU-ländernas återhämtning efter pandemin. Genom tisdagens möte gavs regionerna möjlighet att göra inspel till Finansdepartementet, företrädda av bl.a. statssekreterare Max Elger, inför departementets framtagande av Sveriges återhämtningsplan, som underlag att få ta del av EU-medlen.

  Möte mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer
  Två gånger om året bjuder regionens förtroendevalda revisorer, med stöd av regionens kontrakterade yrkesrevisorer, in regionens nämnder till dialog. På vårens träff, som för regionutvecklingsnämnden i år gick av stapeln i går torsdag, är huvudfokus årsredovisningen för det gångna året. Till träffen kallas nämndens presidium och en representant för partier som inte finns representerade i presidiet. Träffen genomfördes denna gång via Zoom, och blev ett bra samtal, som utöver årsredovisningen också bl.a. handlade om uppföljning av regionala uppdrag inom ramen för kultursamverkansmodellen och hur regionens många EU-finansierade projekt följs upp och redovisas.

  Möte om regional filmutredning
  För snart två år sedan gjorde Norrköpings och Linköpings kommuner en gemensam förstudie om möjligheten till framtida samarbete kring filmen som kulturgenre och näringsgren. Förstudien kom bl.a. fram till att medverkan av regional aktör skulle vara önskvärd. Region Östergötland har därför uppdragit till samma externe utredare som gjorde förstudien åt de båda kommunerna, att utreda förutsättningar för samarbete kring filmnäringen i Östergötland. På torsdagseftermiddagen fick regionutvecklingsnämnden en föredragning från utredaren Hjalmar Palmgren om vad han kommit fram till i sin utredning. Om ett par veckor ska ett möte hållas med ansvariga politiker och tjänstepersoner från Norrköpings och Linköpings kommuner, för att diskutera möjliga handlingsvägar utifrån utredningen. Fortsättning lär alltså följa…

  Kulturwebbinarium om Östgötamusiken
  På torsdagskvällen bjöd Kristdemokraternas studieorganisation i Östergötland, Framtidsbildarna, in till ett kulturwebbinarium om en av de regionala kulturinstitutionerna i Östergötland – Östgötamusiken. Gästande talare var passande nog Östgötamusikens VD, Peter Wilgotsson, som gav en allmän presentation av Östgötamusikens uppdrag och verksamhet, och en särskild fördjupning kring hur pandemin påverkat ordinarie verksamhet, men också lett fram till nytänkande med bl.a. skogskonserter, balkongkonserter på stan och digitala konserter. Intressant att höra om kreativ utveckling i en annars utmanande tid, och roligt med många deltagare!

  Digitalt seminarium om regional utvecklingsstrategi
  Idag fredag arrangerade Region Östergötland ett digitalt seminarium om den kommande nya regionala utvecklingsstrategin för Östergötland, som just nu befinner sig på remiss hos kommuner, myndigheter och organisationer. Utöver ett par paneldiskussioner med ledande östgötska politiker, landshövdingen samt företrädare för Östsvenska Handelskammaren och Linköpings Universitet, gavs bl.a. ett föredrag om ”Vad är regionalt utvecklingsarbete på 20-talet?” från Göran Halldin från konsultföretaget WSP, och bl.a. författare till rapporten ”Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling”, en presentation av remissversionen av regionala utvecklingsstrategin från regionutvecklingsdirektör Richard Widén.

  Nu väntar helgen och det ser ut att kunna bli vissa solchanser – så missa inte möjligheten att upptäcka den fantastiska östgötska naturen! Och viktigast av allt, håll i, håll ut och fortsätt att följa råd, rekommendationer och riktlinjer! Trevlig helg till er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se