• Nyhetsbrev vecka 11

  Hej!

  Efter en helg med riktigt vinterväder, gjorde högre temperaturer och rikligt med regn i början av veckan att det nu är svårt att hitta många spår av snön. Kanske kan våren återigen vara i antågande… Som de flesta av de gångna veckorna har även denna vecka varit välfylld av möten och aktiviteter, och ett litet axplock av det som hänt och skett kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på IT och hyrpersonal
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmötet för Östgötasamverkan. Detta möte gästades vi bl.a. av IT-direktör Henrik Schildt som redogjorde för de slutsatser som dragits med anledning av det driftsstopp av IT-infrastruktur som skedde i februari. Vidare gjorde vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin och HR-direktör Ingegerd Engquist en genomgång av pågående och planerade åtgärder för att minska andelen hyrpersonal i hälso- och sjukvården.

  Förmöte inför prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  I nästa vecka är det dags för det första prioriteringsmötet för det nya Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, med prioriteringar av projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). På tisdagsförmiddagen denna vecka hade vi östgötska representanter en genomgång av aktuella projektansökningar med ansvariga tjänstepersoner i Region Östergötland. De fem regionerna inom Östra Mellansverige går gemensamt igenom ansökningarna och gör gemensamma bedömningar och rekommendationer till partnerskapet. Värdefullt att genom tisdagens förmöte kunna gå igenom dem i lugn och ro på hemmaplan inför nästa veckas prioriteringsmöte i Stockholm.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Tisdagen fortsatte med presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium, där vi bl.a. planerade innehållet i nästa nämndsammanträde om två veckor. Vi fick också en lägesrapport om den kommande processen att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, information om regionens svar på det nya uppdraget från staten kring planering och dimensionering av gymnasieskolan samt om kommande remissvar på den statliga utredningen om statens ansvar för skolan.

  Strategiseminarium med fokus på planeringsförutsättningar
  På onsdagen arrangerades årets första strategiseminarium för alla förtroendevalda i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna. Temat var planeringsförutsättningar inför framtagande av Treårsbudget 2024-2026, d.v.s. både bakåtblickande på det gångna året och diskussioner framåt utifrån nuläget inom olika områden. Efter inledande föredragningar i plenum, delade vi upp oss i tre grupper och kunde ta del av fördjupning inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och övergripande ledarskap. Ett engagerat gäng från Kristdemokraternas regiongrupp deltog bl.a. i strategiseminariet.

  Träff mellan Kristdemokraternas regiongruppledare och sjukvårdsministern
  I går torsdag började dagen med det månatliga digitala avstämningsmötet mellan Kristdemokraternas gruppledare runt om i landets regioner och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Utöver aktuell information från ministern och regeringen, fick varje gruppledare denna gång ge en aktuell lägesrapport från varje region. Verkligen positivt med denna mötesform!

  Styrgruppsmöte i En Bättre Matchning
  Torsdagen fortsatte med mitt första möte med den politiska styrgruppen för En Bättre Matchning. Arbetet är en del av Mälardalsrådet, där Region Stockholm, Region Uppsala län, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Västmanland är medlemmar, samt Region Östergötland, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland associerade medlemmar. Som namnet antyder handlar arbetet om kompetensförsörjning inom det stora geografiska området runt Stockholm. Tidigare mandatperioder har den politiska styrgruppen enbart bestått av majoritetsföreträdare från respektive region, varför jag som dåvarande oppositionspolitiker inte varit med. Från och med denna period är både majoritets- och oppositionsföreträdare med, vilket gör att jag som ordförande och Eva Andersson (S) som andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden kommer att vara de två östgötska representanterna. I går hölls ett gemensamt möte mellan de som utgjort styrgrupp den gångna mandatperioden, och den tillträdande konstellationen, för introduktion för oss som är nya, och medskick av erfarenheter från de som varit med tidigare och nu lämnar. En givande och intressant dag i Stockholm!

  Besök på årsmöte för Järnvägsfrämjandet Östra Götaland
  På torsdagskvällen var jag inbjuden till årsmötet för Järnvägsfrämjandets lokalavdelning Östra Götaland. Årsmötet hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i centrala Linköping, och min uppgift var att presentera de förslag på järnvägsområdet som finns med i Östgötasamverkans Treårsbudget 2023-2025. Engagerade och intresserade årsmötesdeltagare ställde många frågor och gav flera medskick framåt. Tack för ett trevligt besök på ert årsmöte!

  Möte med Regionalt kompetensforum
  I dag fredag ägnades förmiddagen åt årets första möte med Regionalt kompetensforum. Forumet, som samordnas av Region Östergötland, består av företrädare för branschorganisationer, för rektors- och skolchefsnätverk i kommunerna i Östergötland, representanter för folkbildning, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen m.fl. Regionutvecklingsnämndens presidium finns med som politiska representanter i forumet. På dagordningen för dagens möte fanns bl.a. information om det stundande arbetet med att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi, om arbetet med att ta fram regionala strukturer för validering inom Östra Mellansverige, om det nya uppdraget från staten kring planering och dimensionering av gymnasieskolan samt en diskussion om hur arbetet med särskilda branschråd kopplade till forumet ska se ut framöver, med både en kartläggning av nuvarande situation, en spaning på en tänkbar förändring från Svenskt Näringslivs regionchef Johan Gustafsson och en intensiv gruppdiskussion utifrån de olika föredragningarna. Fortsättning följer…

  Intervju med två studenter vid Linköpings Universitet
  I dag på eftermiddagen fick jag besök i regionhuset av två studenter från Linköpings Universitet som skriver masteruppsats inom nationalekonomi. De skriver om innovationssystemet i Östergötland, och hade en lång rad initierade och relevanta frågor om regionens roll och arbete, som jag fick möjlighet att besvara utifrån rollen som ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det blev ett intressant och givande samtal, och glädjande att frågan belyses och analyseras på detta sätt. Lycka till i ert fortsatta uppsatsarbete!

  Helgen stundar nu, och det kan nog vara på sin plats att försöka få lite återhämtning, för i nästa vecka väntar ett om möjligt ännu mer intensivt program… Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se