• Nyhetsbrev vecka 12

  Hej!

  Det är dessvärre inte så upplyftande siffror som möter oss på pandemifronten i Östergötland denna fredag, när vi har ett kraftigt ökat antal personer som testats positivt för Covid-19, och fler personer som behöver sjukhusvård. Samtidigt fortsätter vaccinationen, och det är betydligt färre dödsfall än tidigare. Det är alltså alltjämt oerhört viktigt att hålla i, hålla ut och följa råd, rekommendationer och riktlinjer! Trots detta pågår ändå mycket ordinarie verksamhet, om än i digital form, och något av det som inträffat i veckan, kommer här i kortform i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på fastighetsfrågor
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland. Detta måndagsmöte inleddes med en timmes fokus på fastighetsfrågor i regionen, med besök av fastighetschef Reine Sundell och fastighetsutvecklingschef Stefan Fredriksson. De gick bland annat igenom läget för regionens pågående byggprojekt och planeringen för de kommande åren.

  Debattartikel om Kristdemokraternas jämställdhetspolitik
  I måndagens utgåva av Corren hade vi från Kristdemokraterna en debattartikel om jämställdhetspolitik, som en replik på debattinlägg från Socialdemokraterna. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson, ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Östergötland Christina Landoff och undertecknad, presenterade i debattartikeln Kristdemokraternas ambitioner att stärka jämställdheten. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/asikter/debatt/artikel/obefogad-oro–kd-vill-starka-jamstalldheten/r07z98kl).

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  På tisdagsförmiddagen sammanträdde regionens politiska ledningsgrupp (PLG), som består av presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och regionfullmäktige, samt de partiers gruppledare som inte finns med i något av presidierna. Vid tisdagens sammanträde stod flera ärenden på dagordning, bl.a. en genomgång av läget avseende Coronapandemin från Richard Lundin från Regional särskild sjukvårdsledning, aktuellt ekonomiskt läge från ekonomidirektör Josefin Bjäresten, lägesrapport kring arbetet med att koncentrera nationellt högspecialiserad vård från medicinsk direktör Stefan Franzén och presentation av arbetet med första linjens digitala vård från utvecklingsdirektör Rolf Östlund och e-hälsostrateg Lotta Saleteg. PLG fick också en genomgång av den slutrapport som den tillfälliga beredningen för förändrad styrning i regionen lämnat – som jag berättat om flera gånger tidigare i nyhetsbrevet, i egenskap av Kristdemokraternas ledamot i gruppen.

  Workshop inför revidering av Östergötlands besöksnäringsstrategi
  För fem år sedan beslutade Region Östergötland för första gången om en regional strategi för besöksnäringen i Östergötland. Från 2016, när regionutvecklingsnämnden formellt tog beslutet, och alla kommuner i Östergötland var med och signerade strategin, har mycket hänt i besöksnäringen. Under åren 2016-2019 handlade det om ständigt ökat antal besöksnätter, fler besökare på besöksmål i regionen o.s.v. Från mars 2020 och framåt har förstås besöksnäringen varit en av de näringarna som påverkats mest av pandemin. Av flera olika skäl finns det därför anledning att nu revidera och uppdatera strategin. Som ett första steg i den processen hölls i onsdags förmiddag en workshop med företrädare för besöksnäringen, kommunerna i Östergötland, Länsstyrelsen och andra aktörer. Deltagarna gavs där möjlighet att lämna synpunkter och inspel, väcka frågor och ta del av en aktuell omvärldsanalys från Johan Olofsson från Svensk Destinationsutveckling. Under våren fortsätter processen med fler workshops, och det känns positivt att arbetet nu är i full gång!

  Debattartikel om Universitetssjukhuset även i Norrköpings Tidningar
  I förra veckans nyhetsbrev berättade jag att vi från Kristdemokraterna och Moderaterna förra måndagen hade en debattartikel i Corren om behovet av att Universitetssjukhuset i Linköping återtar den topplats bland de svenska universitetssjukhusen som sjukhuset tidigare haft. I en nyligen presenterad internationell rankning från Newsweek är det å ena sidan glädjande att Universitetssjukhuset finns med på listan, men samtidigt oroväckande att sjukhuset tappat placeringar nationellt i jämförelse med förstaplaceringar i Dagens Medicins rankning för några år sedan. I onsdags publicerades debattartikeln även i Norrköpings Tidningar. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://nt.se/asikter/debatt/artikel/us-maste-ta-sig-tillbaka-till-toppen/lqnv2nkl).

  Heldag med verksamhetsdialoger med regionala kulturinstitutioner
  I går torsdags ägnades stora delar av dagen åt verksamhetsdialoger med våra stora regionala kulturinstitutioner. Varje vår har Region Östergötland genom regionutvecklingsnämndens presidium och ansvariga tjänstepersoner från kulturenheten tillsammans med ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner från Linköpings och Norrköpings kommuner, verksamhetsdialog med de tre stora kulturinstitutionerna i Östergötland, som har regionala uppdrag som tagits fram gemensamt av Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. I torsdags var det alltså dag för årets dialog, och vi mötte i tur och ordning Scenkonst Öst AB, som består av Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester, Östgötamusiken och Östergötlands Museum. Vid dialogerna sker både uppföljning av det gångna året, men också framåtblickar kring hur de olika institutionerna planerar för att uppfylla sina uppdrag under det kommande året. Självklart handlade det både för Scenkonst Öst och för Östgötamusiken, mycket om hur man hanterat pandemin, och för Östergötlands Museum om hur den pågående om- och nybyggnationen fortskrider och påverkar verksamheten på olika sätt. Vi kan som östgötar vara stolta över alla tre aktörerna!

  Möte med Regionalt kompetensforum
  Idag fredag träffades på förmiddagen Regionalt kompetensforum, som består av representanter för arbetsgivareorganisationer, fackföreningar, näringslivsorganisationer, utbildningssidan inom kommunerna, universitetet m.fl., samordnas av Region Östergötland och har till uppgift att gemensamt stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet och matchningen på arbetsmarknaden. Vid dagens träff genomfördes en sedvanlig runda, där de dryga 25 deltagarna, refererar till aktuella frågor och goda exempel från sina respektive verksamheter. Förslag till handlingsplan för forumet diskuterades också utifrån de tankar och idéer som kom fram vid föregående mötes workshop. Dessutom planerades en kommande träff med de östgötska riksdagsledamöterna.

  Samverkansmöte med näringslivets organisationer
  Idag fredag hölls också ännu ett samverkansmöte där Länsstyrelsen och Region Östergötland bjuder in näringslivets olika organisationer i Östergötland; Östsvenska handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Almi, Fastighetsägarna och Visita, för att få en aktuell lägesbild över hur näringslivets olika delar påverkas av och hanterar pandemin, och vilka önskemål och synpunkter som finns på offentliga insatser.

  Även om det inte verkar bli ständigt solsken från klarblå himmel i helgen, verkar det ändå finnas vissa solchanser och ändå rätt behagliga temperaturer för årstiden. Så, du som har möjlighet, ta chansen att upptäck den vackra östgötska naturen, där vårtecknen nu blir fler och fler för varje dag! En riktigt fin helg önskar jag er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se