• Nyhetsbrev vecka 12

  Hej!

  Två Stockholmsresor, ett ministerbesök, en internationell konferens, ett möte med regionens revisorer – det har varit en intensiv och omväxlande vecka i regionpolitiken. Som vanligt ska jag försöka sammanfatta veckans regionpolitiska händelser i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Digitalt måndagsmöte med fokus på vårdplatser och hyrpersonal
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmötet för Östgötasamverkan. Men mötet hölls denna vecka digitalt och var en timme kortare, med anledning av att flera av oss senare skulle bege oss iväg till SKR:s valkongress i Stockholm. Trots det hanns flera stora aktuella frågor med. Den pågående utredningen om regionens behov av vårdplatser fick en lägesbeskrivning från bl.a. verksamhetsanalytiker Malin Sucksdorff och vårddirektör Jessica Frisk. Vi fick också en uppdatering av framtagandet av strategin för att begränsa behovet av bemanningsföretag i vården, från HR-direktör Ingegerd Engquist, Erica Härnman, HR-chef på produktionsenhet hälso- och sjukvård och HR-strateg Anna Cederlöf. Även kommunikationsdirektör Anna Bowall medverkade med en rapport om aktuella frågor från kommunikationsenheten.

  Valkongress för Sveriges Kommuner och Regioner i Stockholm
  Måndag och tisdag genomfördes valkongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Stockholm. På måndagen samlas partigrupperna för gruppmöten och på tisdagen sker själva valkongressen. SKR är medlems- och arbetsgivareorganisation för alla kommuner och regioner i landet, och på våren året efter valår, genomförs valkongressen, där partierna har ombud från de olika länen utifrån det sammanvägda valresultatet i kommunval och regionval. Eftersom Kristdemokraterna ökade i många kommun- och regionval i valet 2022, hade partiets ombudsdelegation växt sedan kongressen för fyra år sedan. Jag hade i år förtroendet att vara Kristdemokraternas ombud från Östergötland på min tredje valkongress. Inom ramen för valkongressen genomförs den så kallade ’ordförandedagen’, som bl.a. innehöll tal av finansminister Elisabet Svantesson och två olika panelsamtal. Under själva förhandlingsdelen av valkongressen väljs SKR:s styrelse, revisorer och valnämnd. Sedan väljer den nyvalda styrelsen senare på tisdagskvällen alla beredningar, delegationer, bolagsstyrelser o.s.v. Från Östergötland har vi efter valkongressen denna period hela fyra representanter i den kristdemokratiska SKR-gruppen. Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd i Norrköpings kommun och Liselotte Fager, gruppledare i Linköpings kommun, är ledamot respektive ersättare i Beredningen för socialpolitik och individomsorg, Annicki Oscarsson, min regionrådskollega, är ledamot i styrelsen för det SKR-ägda företaget Adda AB och jag själv är ledamot i Beredningen för tillväxt och regional utveckling.

  Fotografering till kartan för vårens Östgötadagar
  Onsdagen började med en liten fotosession till den karta som tas fram till vårens upplaga av Östgötadagarna. Sedan många år anordnas Östgötadagarna första helgen i september, men för andra året i rad arrangeras en vårupplaga i början av maj. En fysisk karta trycks upp och förstås finns även en digital karta. På kartorna finns alla landsbygdsföretag och föreningar med som har öppet under helgen och där vi alla har möjlighet att åka runt i Östergötland och inhandla lokalproducerade produkter, njuta av östgötsk konst och hantverk och upptäcka nya platser. I kartan finns av tradition en hälsning från regionutvecklingsnämndens ordförande och trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande. Därför blev jag och kollegan Jan Owe-Larsson (M), fotograferade på onsdagsmorgonen. Resultatet finns snart att beskåda i den färdiga kartan…

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  Onsdagen fortsatte med sammanträde med politiska ledningsgruppen. Utöver Annicki Oscarsson och jag själv, deltog från Kristdemokraterna detta sammanträde även Elvira Wibeck, som andre vice ordförande i regionfullmäktige, då fullmäktigepresidiet var inbjudna för diskussion om upplägg inför kommande regionfullmäktigesammanträde i april, då bl.a. årsredovisningen för 2022 ska behandlas. Första delen av sammanträdet ägnades åt information om arbetet med rumslig strategi för Östergötland, där regionens olika ansvarsområden inom kollektivtrafik, samhällsplanering, regional utveckling, hälso- och sjukvård m.m., och de viktiga samrådsytorna med kommunerna, Länsstyrelsen m.fl. aktörer nu på ett bra sätt förs samman på ett tydligare sätt än tidigare.

  Besök av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
  Onsdagsförmiddagen fortsatte med att vi fick besök av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Tillsammans med henne och pressekreterare Joel Apeltun hade Annicki Oscarsson och jag ett möte med ledningen för Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) med centrumchef Ida Dånmark i spetsen. Vi fick också en rundvandring på del av kirurgiska kliniken. Efter besöket träffade vi Corren vilket resulterade i en nyhetsartikel (https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/ministern-vardkrisen-skulle-losas-med-mer-heltid/r00nk5pr), och sedan avslutade vi med att äta lunch i sjukhusrestaurangen vilket också gav möjlighet till samtal.

  Träff mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer
  På onsdagseftermiddagen var årets första träff mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer inbokad. Två gånger om året bjuder revisorerna in nämndens presidium och en representant för övriga partier i nämnden, till ett samtal utifrån ett frågebatteri. På våren är samtalets fokus årsredovisningen för det gångna året. Eftersom de förtroendevalda revisorer som verkat den gångna mandatperioden är kvar i sitt uppdrag till dess att årsredovisningen för regionen som helhet behandlats av regionfullmäktige i april, var det de revisorer som ansvarat för vår nämnd den gångna perioden som i onsdags ledde sitt sista samtal. När vi träffar revisorerna igen i höst blir det en ny konstellation. Liksom de träffar som skett under förra mandatperioden, blev det även denna gång ett trevligt och konstruktivt samtal, där båda parter kan få med sig ny kunskap för att göra arbetet ännu bättre framåt!

  Nämndgruppmöte för Östgötasamverkans grupp i regionutvecklingsnämnden
  Onsdagseftermiddagen fortsatte med nämndgruppmöte för Östgötasamverkans grupp i regionutvecklingsnämnden. Vi gick som vanligt igenom dagordning och ärenden till nästa veckas nämndsammanträde. Det är en hel del ärenden som ska behandlas av nämnden, bl.a. nämndens och våra skolors årsredovisningar och remissversioner av såväl ny kulturplan som ny biblioteksplan. Och därutöver flera övriga beslutsärenden, informationsärenden och ett inledande utbildningspass. Vi kan se fram emot ett rejält heldagsmöte i nästa vecka!

  EU-nätverket CPMR i Linköping för konferens om framtidens sammanhållningspolitik
  Onsdag och torsdag gästade EU-nätverket CPMR (Conference of Peripheral Maritime regions), som samlar havsnära regioner i Europa, i Region Östergötlands fall, Östersjön. Nätverket har tre underavdelningar, där ett är EU:s sammanhållningspolitik. Där är jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium invalda från Region Östergötland. De övriga delarna är mer kopplade till transporter och skärgårdsfrågor, där Trafik- och samhällsplaneringsnämnden utsett representanter från sitt presidium. Region Östergötland har varit medlemmar i ett drygt år, och redan nu hade regionens internationella enhet med enhetschef Anna Lindberg och strateg Rebecca Swanson i spetsen, lyckats få hit nätverket för konferens om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik efter utgången av nuvarande budgetperiod 2027. Tillsammans med CMPR:s sekretariat har de planerat och nu genomfört en mycket lyckad konferens. Representanter från stora delar av Europa deltog, många på plats i Konsert & Kongress i Linköping, och ett antal som var med digitalt. Jag hade fått hedersuppdraget att hälsa välkommen dels till onsdagskvällens mottagning och dels till själva huvudkonferensen på torsdagen, liksom att säga några avslutande ord på torsdagseftermiddagen. Bra diskussioner, ny kunskap och intressanta möten och samtal med flera av deltagarna, är några delar jag tar med mig från konferensen!

  Möte med Svenskt Näringslivs regionchef Johan Gustafsson
  På onsdagseftermiddagen hann jag också med ett möte med Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland, Johan Gustafsson. Det gav mig också tillfälle att besöka deras nya lokaler invid Lilla Torget i Linköping. Vi samtalade bl.a. om hur vi gemensamt mellan olika samhällsaktörer kan arbeta för att utveckla kompetensförsörjningen i Östergötland. En fråga det blir anledning att återkomma till…

  Högtidlig och festlig gåvoutdelning till medarbetare och förtroendevalda i regionen
  Varje år delar Region Östergötland ut en gåva till medarbetare som arbetat i regionen i 25 år och till förtroendevalda politiker som varit verksamma i 20 år. Vid tre olika tillfällen samlas årets jubilarer ihop till en högtidlig och festlig kväll. I går kväll genomfördes årets tredje och sista festkväll, som regionfullmäktiges presidium med Nils Babtist (L), Elvira Wibeck (KD) och Rebecka Hägg (S) ansvarar för. För egen del upptäckte jag lite chockartat i höstas, när inbjudan kom, att det faktiskt var tjugo år sedan jag i september 2002 valdes in i dåvarande landstingsfullmäktige som fjärde ersättare, och därmed inledde min bana i landstings-/regionpolitiken. Jag tillhörde därför dem som i går kväll fick ta emot en gåva. Det blev en trevlig kväll med musikunderhållning från blandade genrer och god gemenskap runt middagsborden. Som avslutning hade jag hedersuppdraget att tacka arrangörerna för kvällen från jubilarerna!

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag blev veckans andra Stockholmsresa. Denna gång för prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Det var det första ordinarie mötet för det nya partnerskapet, efter en utbildningsdag tidigare i mars. Vid detta möte gällde det prioritering av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Flera bra projekt med koppling till Östergötland fanns med bland ansökningarna, och det är tydligt att vi får konkret nytta och glädje av strukturfondsmedel från EU. I partnerskapet har Region Östergötland två representanter, undertecknad och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium. Därutöver är vår kollega från Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Jan Owe-Larsson (M) utsedd till vice ordförande i partnerskapet. Regionens representation är alltså god! Tillsammans med ledamöterna från övriga regioner i Östra Mellansverige, ledamöter som representerar länsstyrelserna, universiteten, fackliga organisationer, civilsamhället o.s.v., blev det bra diskussioner och god stämning! Det bådar gott för resten av fondperioden!

  Trots att det nu är fredag eftermiddag och helgen står för dörren, väntar en del politik i helgen. Imorgon lördag är det t.ex. partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Östergötland, där vi bl.a. ska behandla en ansenlig mängd motioner till höstens riksting. Oavsett vad som står på ditt schema för helgen, hoppas jag att det blir en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se