• Nyhetsbrev vecka 12

  Hej!

  Den här veckan, närmare bestämt i onsdags (20 mars) var det exakt 60 år sedan Kristdemokraterna som parti i Sverige grundades. Detta jubileum är förstås värt att uppmärksamma på olika sätt, vilket har gjorts och kommer att göras mer under våren. Särskilt i tider när det finns mycket som tynger och oroar i samhället i stort, behövs det även inslag av lite festligare karaktär – och att hylla kristdemokratin och alla kristdemokrater som under 60 år har gjort stora insatser för att göra det bättre för människor över hela Sverige, är väl ett utmärkt tillfälle för det! En glimt från vårt östgötska firande, och en hel del annat som hänt under veckan kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Partidistriktsårsmöte och 60-årsjubileum för Kristdemokraterna i Östergötland
  I lördags samlades fler än 100 kristdemokrater från hela Östergötland till partidistriktsårsmöte och efterföljande 60-årsfirande för vårt jubilerande parti. På det inledande årsmötet, fick jag och Annicki Oscarsson, bl.a. ge en kort rapport från aktuella frågor i regionpolitiken, där vi förstås inledde med att ge en bild av hur vi arbetar för att få ordning på ekonomin i hälso- och sjukvården. Årsmötet gjorde också sedvanliga val av styrelse och en del övriga funktionärer, och där gav ombuden mig förnyat förtroende i partidistriktets presidium, från årsmötet förste vice ordförande, efter att i ett antal år varit andre vice ordförande. Ett varmt tack för det! Magnus Oscarsson fortsätter som ordförande och ny i presidiet som andre vice ordförande är Liselotte Fager. Ser fram emot samarbete med båda två, och tackar Eva-Britt Sjöberg för mycket gott samarbete i presidiet de senaste åren! På det efterföljande 60-årsjubileet hade vi glädjen att gästas av partiets hedersordförande Alf Svensson, som höll ett fenomenalt tal med många minnen och stor ideologisk skärpa! Firandet gästades också av Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, och kristdemokratisk veteran med många uppdrag på alla nivåer i partiet bakom sig, och ursprungligen från Östergötland! Även han delade med sig av många minnen, inte minst från åren i Östergötland. Glädjande kunde också flera tidigare partidistriktsordförande vara med under firandet, och jag hade förmånen att få välkomna dem fram på scenen och ställa några frågor. Jubileet hade förstås inte kunnat bli så lyckat som det blev utan praktiska arbetsinsatser från många personer, med nyanställda valombudsman Annelie Noort som samordnare. Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att det blev en trevlig och minnesvärd kväll!

  Budgetmöte mellan Östgötasamverkan och regionens direktörer
  Veckan började inte som vanligt med ordinarie måndagsmöte, istället samlades vi från Östgötasamverkan tillsammans med regionens direktörer för att formellt gemensamt startmöte för vårens budgetarbete. Självklart har olika förberedelser redan pågått en tid, men i måndags förmiddag, fick vi möjlighet att samordna oss, prata ihop oss och gemensamt diskutera mål och uppdrag, både i storgrupp och uppdelade i ansvarsområden. Det blev bra och konstruktiva samtal, som förhoppningsvis ska göra vårens fortsatta budgetarbete mer effektivt!

  Måndagsmöte med Östgötasamverkan
  Eftersom måndagsförmiddagen ägnades åt gemensamt budgetmöte med regionens direktörer, hade veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan flyttats till eftermiddagen. Förberedelser inför månadens cykel av nämndsammanträden, motionssvar och andra förberedelser inför regionfullmäktige i april och revideringen av regionens reglemente, var några av ärendena som behandlades.

  Möte med Forum Skog, trä och papper
  I tisdags förmiddag deltog jag i digitalt möte med Forum Skog, trä och papper, som under ledning av Norrköpings kommun samlar aktörer inom skogs-, trä- och pappersbranscherna runt framför allt Norrköping. Med tanke på regionens ansvar för regionala utvecklingsfrågor, men också inblandning i flera projekt finansierade av EU:s strukturfonder med koppling till området, finns Region Östergötland med i forumet, dels med ansvarig strateg Erik Gottborn, dels med mig som regionutvecklingsnämndens ordförande. Vid tisdagens möte fick forumet en intressant föredragning från företaget Wa3rm som under devisen ”Bringing Waste to Life” arbetar med att värma upp stora växthus för t.ex. tomatodling, med t.ex. spillvärme från Billeruds anläggning i Frövi, utanför Örebro. Företrädare för både Wa3rm och Billerud deltog och berättade. Mötet leds från Norrköpings kommun av kommunalråd Eva-Britt Sjöberg (KD), så de två politiska representanter som är med är båda kristdemokrater – inte alls fel!

  Sammanträde med styrgruppen för Löfstad slott
  På tisdagseftermiddagen var det dags för årets första möte med den politiska styrgruppen för Löfstad slott. Verksamheten på Löfstad slott sköts av Östergötlands Museum, efter testamente från sista ägarinnan, Emelie Piper, medan fastigheten ägs och förvaltas av Emelie Pipers donationsfond, som sköts av Riddarhuset i Stockholm. Östergötlands Museums huvudmän för verksamheten på Löfstad, är Region Östergötland och Norrköpings kommun, och tillsammans med presidiet i museets styrelse, utgör majoritets- och oppositionsföreträdare från de båda huvudmännen styrgruppen. Även ansvariga tjänstepersoner från de tre aktörerna deltar i mötena. Från Region Östergötland är det jag och Eva Andersson (S), från regionutvecklingsnämndens presidium som är representanter i styrgruppen. På mötet fick vi bl.a. en summering av besökssiffrorna för 2023, där det glädjande kan konstateras att antalet besökare har fortsatt att öka och nu är fler än åren innan pandemin! Även en del fastighetsfrågor, programverksamheten framåt och ekonomifrågor stod på dagordningen.

  Idrottspolitisk plan beslutad av regionutvecklingsnämnden
  I onsdags hölls mars månads sammanträde med regionutvecklingsnämnden. På dagordningen fanns bl.a. beslut om idrottspolitisk plan för Region Östergötland, som tagits fram tillsammans med idrottsrörelsen under 2023. Du kan läsa mer om planen och beslutet här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2024-03-20-plan-ska-starka-idrottens-betydelse-i-ostergotland). Nämnden beslutade också om regionala uppdrag till aktörerna inom kultursamverkansmodellen i Östergötland. Det innebär att alla från stora Scenkonst Öst till lite mindre Hemslöjden Östergötland, har fått fleråriga uppdrag, de större institutionerna också efter beslut i både Norrköpings och Linköpings kommuner!

  Debattreplik om ekonomiska läget i vården – inte läge att (s)toppa huvudet i sanden
  I torsdagens utgåva av Länstidningen Östergötland hade vi från Östgötasamverkan en debattreplik på tidigare debattinlägg från (S) i regionen apropå beslutet om varsel som en av flera åtgärder för att få ordning på hälso- och sjukvårdens ekonomi. Vi tre gruppledare för Östgötasamverkan, Marie Morell (M), Alexander Höglund (L) och jag skriver där bl.a. ”I den tuffa situationen hade det varit klädsamt om Socialdemokraterna, som trots allt varit med och styrt regionen åtta av de senaste nio åren, nu faktiskt kunde sluta stoppa huvudet i sanden för de strukturella problem som Region Östergötland har.”

  Möte med Stångådalsbanans vänner
  Under flera år har vi från Kristdemokraterna i Region Östergötland drivit på för en utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan, som en viktig faktor för den regionala tillväxten och ett bra verktyg för att få pendlare att gå från bil till kollektivtrafik. I opposition skrev vi motioner, lade yrkanden och gjorde en del andra politiska ageranden. Efter att vi sedan valet 2022 ingår i styret för regionen, har vi glädjande fått med utvecklingen av tågtrafiken på banan som ett av våra budgetuppdrag inom kollektivtrafikområdet. Under hela tiden, både i opposition och i styrande ställning, har vi regelbundet träffat företrädare för föreningen Stångådalsbanans Vänner, som har mycket värdefull kunskap om banan och som vi har kunnat resonera med kring olika frågor kopplat till tågtrafiken. I går torsdag förmiddag var det dags igen för ett möte, där Lena Käcker Johansson och jag från regiongruppen, träffade Per-Olov Brännlund och Niklas Adell från föreningen. Även denna gång blev det ett informativt och trevligt samtal – tack så mycket för det!

  Möte om internationell samverkan med Länsstyrelsen och kommuner
  På torsdagseftermiddagen hade Länsstyrelsen för första gången denna mandatperiod bjudit in Linköpings och Norrköpings kommuner, Region Östergötland, Linköpings Universitet och Östsvenska handelskammaren till ett möte om internationell samverkan. Hur ser respektive aktörs internationella kontakter ut, vilket stöd och service på området ges till näringslivet, vilka internationella besök i länet är inplanerade framöver och vilken samordning mellan oss aktörer kan vara aktuell? Det var några av frågorna som dryftades av såväl politiker som ansvariga tjänstepersoner. Från regionen deltog Rebecca Swanson från internationella enheten och jag som regionutvecklingsnämndens ordförande.

  Möte med länets större företag – tema systemhotande brottslighet
  Idag fredag hölls årets första möte där landshövdingen bjuder in länets större företag, och där vi från Region Östergötland är representerade av mig och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium. Två fysiska möten och ett digitalt möte brukar arrangeras under året, och vid dagens möte hade också riksdagens östgötabänk bjudits in, vilket bl.a. innebar att Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Oscarsson var på plats. Temat för detta möte var systemhotande brottslighet, och inspel på temat gjordes bl.a. från polisen, arbetsförmedlingen och tre av de deltagande företagen. Jag fick från regionen först ge en föredragning med en mer allmän aktuell lägesbild, där jag lade mest tonvikt på hur vi arbetar med olika åtgärder för att komma till rätta med det ekonomiska läget i hälso- och sjukvården, men även olika insatser för att på längre sikt stärka den regionala utvecklingen i Östergötland. Jag fick också ge en kortare bild av hur regionen tagit sig an frågan om systemhotande brottslighet. Huvudföredraget för dagen var av Björn Marcusson från Försvarshögskolan, som gav en mycket intressant och dessvärre oroande bild av säkerhetsläget i omvärlden. Dessa möten ger också möjlighet till intressanta samtal med övriga deltagare i olika pauser, vilket också är ett värdefullt inslag.

  Nu stundar snart helgen, som för min del även denna vecka kommer att bjuda på årsmöten, både lördag och söndag. Men, lite helgledighet ska förhoppningsvis också kunna hinnas med. Jag hoppas att ni alla, vad som än står programmet, får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se