• Nyhetsbrev vecka 13

  Hej!

  Idag är det skärtorsdag, påskhelgen inleds och det är dags att sammanfatta den lite kortare arbetsveckan. Veckan har hittills bjudit på inslag av både sommartemperaturer och småregn i snålblåst. Men, med tanke på att det vi nu har klivit in i april, är väl växlande väder bara att vänta… På pandemifronten är det också skiftande nyheter, med dessvärre fortsatt ökande antal smittade och fler som behöver sjukhusvård, men samtidigt betydligt färre dödsfall och allt fler som blir vaccinerade. Det gäller alltså att vi, även under påsken, fortsätter att hålla i, hålla ut och följa råd och rekommendationer! Några nedslag i veckans regionpolitiska aktiviteter kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med direktörsbesök
  Veckan inleddes som vanligt med måndagsmöte för ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen. Denna måndag var det dags för månadens besök av regionens samlade direktörer. Vi gästades denna gång av regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, regionutvecklingsdirektör Richard Widén och ekonomidirektör Josefin Bjäresten. På dagordningen stod bl.a. information om läget när det gäller formandet av det rikstäckande kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och aktuellt läge för regionens hantering av Coronapandemin. Trots att många fler just nu testar sig och dessvärre också fler testas positivt för Covid-19, är provtagningskapaciteten god, vilket är bättre än i början av den andra vågen i höstas, då Östergötland hade sämst kapacitet i landet.

  Digitalt turnébesök i Valdemarsvik
  I måndags kväll fortsatte regiongruppens digitala turné runt till partiavdelningarna i Östergötland för att inhämta förslag och idéer inför framtagandet av regionalt valprogram till regionvalet 2022. Måndagskvällens digitala besök genomfördes hos Kristdemokraterna i Valdemarsvik, där utöver ordförande Annelie Noort och gruppledare Marianne Svensson, också några nya aktiva i avdelningen var med och bidrog med synpunkter! Kommunikationer, kollektivtrafik, besöksnäring, samverkan kommun-region, nära vård m.m. var områden som dök upp i samtalet. Stort tack för trevligt möte och bra inspel i arbetet med regionalt valprogram!

  Fortsättning på Workshop inför ny strategi för besöksnäring
  I förra veckans nyhetsbrev berättade jag att en workshop genomförts som en start för arbetet att revidera regionens strategi för besöksnäring. Denna vecka, närmare bestämt i tisdags eftermiddag, genomfördes del två av workshopen, där aktörer i besöksnäringen, kommunala företrädare, Länsstyrelsen m.fl., deltog och förde fram synpunkter och funderingar på innehåll, avgränsning och upplägg för den uppdaterade strategin. Efter dessa två workshops med de företagare och tjänstepersoner som arbetar konkret med frågorna, väntar om ett par veckor en workshop med förtroendevalda från kommunerna i Östergötland, för att även fånga inspel från det perspektivet.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  I tisdags kväll var det dags för mars månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna, varpå Kristdemokraternas eget gruppmöte tog vid. Denna gång gästades gruppmötet av Olof Hermelin, chef för Östergötlands Museum och Göran Gunnarsson (C), ordförande i styrelsen för museet. Vi fick en aktuell uppdatering av läget för om- och nybyggnationen av museibyggnaden i Linköping och situationen för museets övriga byggnader runt om i Östergötland, hur arbetet sett ut med att t.ex. genom framgångsrika ansökningar från olika fonder ordna finansiering till byggnationen och vilka finanseringsbehov som trots detta fortfarande återstår. Intressant föredragning, bra frågor och diskussioner i regiongruppen och stärkt nyfikenhet att få besöka museet efter återöppnandet i slutet av året! På gruppmötet gick vi också bl.a. igenom motioner och interpellationer som har lämnats in, är på väg att lämnas in och som arbetas med för att lämna in lite längre fram.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  I går onsdag sammanträdde regionutvecklingsnämnden. Precis som de senaste månaderna genomfördes sammanträdet via Zoom, med enbart ordförande, andre vice ordförande, regionutvecklingsdirektör och sekreterare på plats i Sessionssalen i regionhuset. På dagordningen fanns bl.a. en rad årsredovisningar; för hela regionen, för regionutvecklingsnämnden, för Naturbruksgymnasiet (som nämnden är skolstyrelse för), för Lunnevads folkhögskola (som nämnden är folkhögskolestyrelse för) och för beredningen för folkhälsa (som organisatoriskt sorterar under nämnden). På årsredovisningen för regionutvecklingsnämnden lämnade Kristdemokraterna och Moderaterna en protokollsanteckning där vi bl.a. lyfte behovet av samverkan mellan nämnden och kommunerna i Östergötland kring utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor samt nödvändigheten i att få fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan till Östergötland, framförallt inom IT-området. Nämnden beslutade också bl.a. om de engångsmedel nämnden fått, för att fördela ut till kultur, civilsamhälle och näringsliv som stöd i återhämtning från pandemin, där det efter initiativ från M/KD-gruppen på nämndsammanträdet omfördelades mer medel till barn- och ungdomsidrott.

  Debattartikel om ökat statligt ansvar för vården
  I veckans nummer av tidningen Dagens Samhälle finns en debattartikel från ett antal kristdemokratiska region-/oppositionsråd om behovet av staten tar en större roll i att både samordna och finansiera stora investeringar i sjukhusbyggen runt om i landet, både för att få en mer effektiv fördelning av medel och där stora byggnationer av detta slag, med oerhört höga krav på säkerhet och teknik, för många regioner är en alltför stor kostnad att bära på egen hand. Kollegorna Anders Lundström och Per Einarsson från Region Skåne, Hans-Inge Smetana från Region Västerbotten, Jennie Forsblom från Region Gävleborg och undertecknad från Region Östergötland skriver under artikeln, som du kan läsa här: (https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-staten-behover-vara-med-och-bygga-framtidens-sjukvard-35892).

  Möte om regional filmutredning med Norrköping och Linköping
  I nyhetsbrevet för två veckor sedan, berättade jag att vi ifrån regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med ansvariga tjänstepersoner på kulturenheten, fått en presentation av den regionala filmutredning som gjorts, som en fortsättning på den utredning som Norrköpings och Linköpings kommuner gemensamt gjorde för ett par år sedan. Idag torsdag genomfördes på förmiddagen ett möte där vi från regionen träffade förtroendevalda och tjänstepersoner från Linköpings och Norrköpings kommuner, och tillsammans med dem fick en föredragning av utredaren Hjalmar Palmgren, och också efteråt kunde ställa frågor och ha en första diskussion om utredningens förslag. Efter detta är det dags för respektive aktör; regionen och de båda kommunerna, att lyfta utredningen internt, innan vi möts igen för att ta eventuella ytterligare steg mot ett mer ordnat regionalt samarbete kring filmen i Östergötland.

  Denna den första dagen i april, börjar aprilvädret i alla fall bra, med solsken och behaglig temperatur. Prognosen ser ut att kunna ge mer av den varan under påskhelgen – låt oss hoppas att den prognosen står sig! Det bådar gott för utomhusaktiviteter i den vårligt spirande naturen – som passar sig ypperligt i dessa tider. I vilket fall som helst hoppas jag att ni alla får en riktigt fin påskhelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se